Uchwała Nr III/25/2006

Rady Gminy Ślemień

z dnia 28 grudnia 2006 r.


w sprawie: uchylenia uchwały Nr II/16/2006 Rady Gminy Ślemień z dnia 6 grudnia 2006 r. dotyczącej powołania jednostki organizacyjnej o nazwie „Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Ślemieniu” i nadania jej statutu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) w związku z art. 5 ust.9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z póź. zm.)

Rada Gminy w Ślemieniu uchwala co następuje:
§ 1

Uchyla się uchwałę Nr II/16/2006 Rady Gminy Ślemień z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie „Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Ślemieniu” i nadania jej statutu.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-08 08:36:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-08 08:36:05
  • Liczba odsłon: 2356
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022792]

przewiń do góry