URZĄD STANU CYWILNEGO


 1. Realizacji przepisów ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego w zakresie należącym do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 2. Realizacji przepisów ustawy z dnia 12 listopada 1965r. prawo prywatne międzynarodowe w zakresie aktów stanu cywilnego.

 3. Realizacji przepisów umów międzynarodowych i konwencji konsularnych dotyczących obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych i rodzinnych w zakresie aktów stanu cywilnego.

 4. Realizacji przepisów ustawy z dnia 25.02.1964r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy szczególności odnoszących się do aktów stanu cywilnego.

 5. Organizacji uroczystości jubileuszowych długoletniego pożycia małżeńskiego.

 6. Z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, w tym w szczególności:

  1. prowadzenie ewidencji ludności,

  2. wystawianie i wydawanie dowodów osobistych.

 7. Z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów w tym:

  1. prowadzenie rejestru wyborców,

  2. przygotowywanie i prowadzenie spisu wyborców.

 8. Z zakresu powszechnego obowiązku obrony RP, w tym:

  1. przeprowadzanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, o których stanowi ustawa z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002r. Nr 21, poz. 205 z późn. zm.),

  2. prowadzenie czynności związanych z rejestracją przedpoborowych,

  3. przeprowadzanie czynności związanych z organizacją poboru,

  4. współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości oraz porządku publicznego.

 9. Z zakresu zgromadzeń, imprez masowych, zbiórek publicznych, w tym:

  1. sprawdzanie kompletności wniosku organizatora imprezy masowej lub zbiórki publicznej oraz przygotowywanie projektu rozstrzygnięcia,

  2. przyjmowanie informacji o wynikach zbiórki.

 10. Z zakresu ochrony zdrowia, w tym:

  1. współpraca z placówkami służby zdrowia oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz profilaktyki i ochrony zdrowia,

  2. podejmowanie działań W zakresie realizacji zadań własnych Gminy związanych z profilaktyką i ochroną zdrowia.


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-14 09:50:50
 • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-14 09:50:50
 • Liczba odsłon: 1819
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022796]

przewiń do góry