Wójt Gminy Ślemień ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ślemień w roku 2017 z zakresu:

1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 (Ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie) w zakresie zadań pożytku publicznego, w tym organizacja otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
 
Szczegóły:

- Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu (SG.0050.13.2017 z dn. 10.02.2017) – pobierz

- Zasady konkursu (załącznik do zarządzenia) – pobierz

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016 poz. 1300) - pobierz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Czernek Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-10 10:43:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Czernek Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-10 11:12:29
  • Liczba odsłon: 920
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808376]

przewiń do góry