Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu projektowanego przedszkola w Gminie Ślemień do potoku Łękawka

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie RDOŚ o przedsięwzięciu pn.:
"Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovskie Bohunice"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decyzja z dn. 13.12.2013 r. w sprawie umorzenia  postępowania w całości jako bezprzedmiotowego w sprawie wydania decyzji    o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kładki pieszo-jezdnej (małego mostu) łączącego ulicę Pawią z drogą powiatową (ulica Żywiecka) w Koconiu pomiędzy działkami nr 853/3 i 854/3”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek  Pana Mariusz Kuriata Pracownia Projektowa Urbanistyka.pl Jadwiga Kuriata, 54-512 Wrocław, ul. Rumiankowa 39a/2 w sprawie  wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „ Lokalne zabezpieczenie brzegów potoku Kocoń w km 1+000-3+000 w miejscowości Kocoń, gmina Ślemień, pow. Żywiecki, woj. śląskie”.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Rozbiórka i budowa przepustu w ramach przebudowy przepustu sklepionego kamiennego pod drogą wojewódzką nr 946 w km +730 od punktu PW 6444004 na skrzyżowaniu z drogą powiatową w miejscowości Kocoń”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

POSTANOWIENIE

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w/w planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Mariusz Borowy
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-09-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Czernek Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-09 07:36:42
  • Liczba odsłon: 2061
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2624571]

przewiń do góry