Wójt Gminy Ślemień informuje, że Starostwo Powiatowe w Żywcu w jednostce ewidencyjnej Ślemień dla obrębów ewidencyjnych Kocoń, Las i Ślemień przeprowadziło modernizację ewidencji gruntów i budynków, która miała na celu m.in. – założenie mapy ewidencyjnej w formie cyfrowej , uzupełnienie operatu ewidencyjnego o ewidencję budynków, aktualizację użytków na działkach zabudowanych. W ramach czynności technicznych wykonawcy prac geodezyjnych dokonali, dla określonych w warunkach technicznych terenów zabudowanych, ustalenia i pomiaru przebiegu granic działek ewidencyjnych, pomiaru budynków oddanych do użytkowania oraz określili powierzchnie gruntu stanowiące tzw. teren zabudowany i zurbanizowany, który dla osób fizycznych oraz prawnych będących płatnikami podatku od nieruchomości jest oznaczany w rejestrze gruntów 
jako „ B”/ Bi, Bz, Ba/.


Projekt operatu opisowo – kartograficznego sporządzony w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków, po wyłożeniu w dniach od 17 marca 2014 r do 04 kwietnia 2014 r stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. W związku z powyższym, na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne , każdy, czyjego interesu prawnego dotyczyły dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, mógł w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa powyższej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.


Ogłoszenie Starosty Żywieckiego w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 21.07.2014 r / poz. 4121  /


Organ podatkowy , wymierzając podatek zobligowany był jednocześnie do uwzględnienia danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Żywcu.

W związku z powyższym dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków skutkują zmianami w naliczaniu podatków.
Wójt Gminy Ślemień
 Krzak Jarosław

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Czernek Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-28 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Czernek Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-29 23:33:20
  • Liczba odsłon: 838
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2721437]

przewiń do góry