Zarządzenie Nr 0151/14/2008

Wójta Gminy Ślemień z dnia 6 marca 2008 roku

w sprawie: wszczęcia postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm)Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 z póżn. zm.), oraz art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 i nowelizacja z 13 kwietnia 2007 r.
zarządzam co następuje:


§ 1Przeprowadzić postępowanie na opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na rozbudowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz budowę ujęć wody i stacji uzdatniania” z zastosowaniem trybu wynikającego z art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr. 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) – negocjacje bez ogłoszenia po unieważnieniu postępowań prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego.
§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-05 12:15:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 12:15:48
  • Liczba odsłon: 2286
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022718]

przewiń do góry