Uchwała Nr.I / 7/ 2006

Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 listopada 2006


w sprawie:powołania Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej


Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity

Dz.U. z 2001 Nr.142 poz.1591 z póżn.zm/ Rada Gminy w Ślemieniu postanawia powołać:


§ 1


Komisję Bezpieczeństwa Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

§2


W skład Komisji powołać:


1.Cader Jacek -Przewodniczący Komisji

2.Pochopień Bohdan

3.Bąk Józef

4.Gach Kazimierz

5.Niemczyński Józef

6.Wojtyła Jarosław §3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-05 13:06:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-05 13:06:48
  • Liczba odsłon: 2305
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022774]

przewiń do góry