Zarządzenie Nr 0151 / 8/ 2008

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 7 lutego 2008 rokuw sprawie: zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 188 ust.2 pkt 1, 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Wójt Gminy Ślemień zarządza, co następuje:§ 1


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2008 wynikający z Uchwały Rady Gminy Ślemień Nr XIII/99/2007 z dnia 31 grudnia 2007Zmniejszyć plan wydatków budżetu o kwotę: 67.462,00 zł


Dział 801 – Oświata i wychowanie 59.646,00

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- rezerwy 25.947,00


Rozdział 80104 – Przedszkola

- rezerwy 12.029,00


Rozdział 80110 – Gimnazja

- rezerwy 12.905,00


Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomicznej

- administracyjnej szkół

- rezerwy 8.765,00


Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 7.816,00

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

- rezerwy 6.585,00


Rozdział 85417 – Szkolne schronisko młodzieżowe

- rezerwy 1.231,00


Zwiększyć plan wydatków budżetu o kwotę: 67.462,00 zł


Dział 758 – Różne rozliczenia 67.462,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwy 67.462,00§ 2


Dokonać zmian w układzie wykonawczym


Zmniejszyć plan wydatków budżetu o kwotę: 67.462,00 zł


Dział 801 – Oświata i wychowanie 59.646,00

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 4810 – rezerwy 25.947,00


Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 4810- rezerwy 12.029,00


Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 4810 - rezerwy 12.905,00


Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomicznej

- administracyjnej szkół

§ 4810 – rezerwy 8.765,00


Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 7.816,00

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

§ 4810 – rezerwy 6.585,00


Rozdział 85417 – Szkolne schronisko młodzieżowe

§ 4810- rezerwy 1.231,00


Zwiększyć plan wydatków budżetu o kwotę: 67.462,00 zł


Dział 758 – Różne rozliczenia 67.462,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810- rezerwy 67.462,00


§ 3Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIII/99/2007 Rady Gminy Ślemień z dnia 31 grudnia 2007 w sprawie budżetu na rok 2008


Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

§ 6229 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych


Otrzymuje brzmienie:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

§ 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora

finansów publicznych


W dziale 756, rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: plan na 2008 winien być w kwocie 124.300,00zł


§ 4


Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ślemień


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-05 12:07:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 12:07:52
  • Liczba odsłon: 1965
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2804424]

przewiń do góry