Zarządzenie Nr 0151 / 53 / 2005

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 grudnia 2005 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2003 r Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)


Wójt Gminy Ślemień zarządza, co następuje:


§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2005 wynikających z przesunięć między rozdziałami i paragrafami :


1. Z w i ę k s z y ć plan wydatków budżetowych o kwotę : ,00 zł


dzIAŁ


ROZDZIAŁ


§

KWOTA zwiększenia

PLAN PO ZMIANACH

JEDNOSTKA REALIZACJąca

600

60016

4170

1 520,00

3 780,00

UG

600

60016

4300

2 100,00

32 340,00

UG

600

60016

6050

44 300,00

314 700,00

UG

razem


47920

350 820,00


750

75011

4210

232,00

2 832,00

zlecone

750

75022

4210

750,00

3 550,00

UG

750

75022

4410

350,00

450,00

UG

750

75023

4300

1 831,00

125 696,00

UG

750

75023

4410

5 300,00

25 842,00

UG

750

75023

4430

8,00

10 908,00

UG

750

75023

4440

2 270,00

14 120,00

UG

razem


9 409,00

183 398,00


751

75101

4110

19,00

204,00

zlecone

751

75107

4410

100,00

500,00

zlecone

751

75108

4300

107,00

163,00

zlecone

751

75108

4410

37,00

319,00

zlecone

razem


263,00

1 186,00


754

75412

4260

150,00

4 050,00

UG4210

1 180,00

28 455,00

UG

razem


1 330,00

32 505,00


757

75702

8070

35 000,00

0,00

UG35 000,00

0,00


801

80101

4010

20 854,00

757 951,00

SZKOŁA PODSTAWOWA4118

102,00

882

SZKOŁA PODSTAWOWA4119

34

294,00

SZKOŁA PODSTAWOWA4248

468

2354

SZKOŁA PODSTAWOWA4249

157,00

785,00

SZKOŁA PODSTAWOWA4260

290,00

10 290,00

SZKOŁA PODSTAWOWA4308

123,00

4 810,00

SZKOŁA PODSTAWOWA4309

40,00

1 603,00

SZKOŁA PODSTAWOWA4440

0,00

66 214,00

SZKOŁA PODSTAWOWA


80104

3020

500,00

17 950,00

PRZEDSZKOLE4010

10 500,00

236 380,00

PRZEDSZKOLE4120

1 600,00

7 785,00

PRZEDSZKOLE4210

1 150,00

11 320,00

PRZEDSZKOLE4240

250,00

750,00

PRZEDSZKOLE4260

1 600,00

3 100,00

PRZEDSZKOLE


80110

4210

1 800,00

21 800,00

GIMNAZJUM4218

7 746,00

9 306,00

GIMNAZJUM4219

2 582,00

3 102,00

GIMNAZJUM4260

2 300,00

14 300,00

GIMNAZJUM4308

1 588,00

1 723,00

GIMNAZJUM4309

530,00

574,00

GIMNAZJUM4418

182,00

332,00

GIMNAZJUM4419

61,00

111,00

GIMNAZJUM


80113

4010

1 720,00

24 691,00

UG4120

60,00

655,00

UG4270

770,00

4 770,00

UG

razem


43 394,00

1 203 832,00


851

85154

4300

105,00

6 105,00

UG4210

87,00

27 833,00

UG

RAZEM


192,00

33 938,00


852

85219

4110

250,00900

90003

4300

330,00

4 530,00

UG

900

90015

4270

540,00

45 540,00

UG


RAZEM


870,00
2. Z m n i e j s z y ć plan wydatków budżetowych o kwotę : ,00 zł


dzIAŁ


ROZDZIAŁ


§

KWOTA ZMNIEJSZENIA

PLAN PO ZMIANACH

JEDNOSTKA REALIZACJąca

600

60016

4210

3 620,00

15 380,00

UG

600

60016

6052

44 300,00

467 640,00

UG

razem


47 920,00

483 020,00


750

75011

4300

133,00

867,00

ZLECONE

750

75011

4410

99,00

621,00

ZLECONE

750

75022

4210

1 100,00

31 900,00

UG

750

75023

4010

9 409,00

571 691,00

UG

razem


10 741,00

605 079,00


751

75101

4170

19,00

1 021,00

ZLECONE

751

75107

4170

2,00

1 704,00

ZLECONE

751

75107

4210

98,00

2 168,00

ZLECONE

751

75108

4170

136,00

1 547,00

ZLECONE

751

75108

4210

8,00

1 487,00

ZLECONE

razem


263,00

7 927,00


754

75412

4170

690,00

11 060,00

UG4210

570,00

26 705,00

UG4430

70,00

5 964,00

UG

razem


1 330,00

73 729,00


757

75702

8010

35 000,00

0,00

UG35 000,00

0,00


801

80101

4128

34,00

98,00

SZKOŁA PODSTAWOWA4129

11,00

33,00

SZKOŁA PODSTAWOWA4178

383,00

5 917,00

SZKOŁA PODSTAWOWA4179

161,00

1 939,00

SZKOŁA PODSTAWOWA4218

61,00

2 842,00

SZKOŁA PODSTAWOWA4219

20,00

947,00

SZKOŁA PODSTAWOWA4358

45,00

0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA4359

15,00

0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA4418

145

192,00

SZKOŁA PODSTAWOWA4419

49,00

64,00

SZKOŁA PODSTAWOWA


80104

4300

4 500,00

2 130,00

PRZEDSZKOLE


80110

4010

35 234,00

418 638,00

GIMNAZJUM4118

160,00

380,00

GIMNAZJUM4119

127,00

53,00

GIMNAZJUM4128

28,00

48,00

GIMNAZJUM4129

16,00

9,00

GIMNAZJUM4178

1 295,00

3 768,00

GIMNAZJUM4179

432,00

1 256,00

GIMNAZJUM4248

7 883,00

0,00

GIMNAZJUM4249

2 628,00

0,00

GIMNAZJUM4268

150,00

225,00

GIMNAZJUM4269

50,00

75,00

GIMNAZJUM4300

2 400,00

8 400,00

GIMNAZJUM


80113

4300

1 260,00

4 740,00

UG

razem


57 087,00

451 754,00


851

85154

4410

192,00

48,00

UG

razem


192,00

48,00


852

85219

4210

250,00900

90003

4210

330,00

170,00

UG

900

90015

4260

540,00

38 270,00

UG

RAZEM


870,00

38 440,00§ 2


Plan dochodów po zmianach wynosi – 8 515 051,00

Plan wydatków po zmianach wynosi - 9 734 897,00

§ 3

Z dochodów budżetu przeznacza się na spłatę kredytów kwotę 350 987,00


§ 4

Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków budżetu gminy na 2005 rok.

1) przychody budżetu 1 570 833,00

w tym z : kredytów zaciągniętych w bankach krajowych 674 243,00

pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 896 590,00

2) dochody budżetu 8 515 051,00

RAZEM 10 085 884,00


1) Rozchody budżetu 350 987,00

w tym: spłata kredytów 350 987,00

2) Wydatki budżetu 9 734 897,00

RAZEM 10 085 884,00


§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ślemień.


§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-18 07:23:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-18 07:23:47
  • Liczba odsłon: 2027
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808157]

przewiń do góry