Uchwała Nr XXVII/191/2005

Rady Gminy Ślemień

z dnia 16 maja 2005 rokuw sprawie: zabezpieczenia wykonania umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Ślemień – zadanie 1 etapu I ”

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz ) załącznik Nr 1 paragraf 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2004 rok w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (Dz.U. Nr 225 poz. 2285 z 2004 roku)

Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:


§ 1


 1. Zabezpieczyć prawidłowość wykonania umowy na dofinansowanie w wysokości 4 581 466,50 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego ZPORR, na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Ślemień – zadanie 1 etapu I” w następujących formach :

  1. 95 % wysokość dofinansowania 4 352 393,17 złotych – zabezpieczenie weksel „In blanco” wraz z deklaracją wekslową.

  2. 5 % wysokości dofinansowania tj 229 073,33 złotych – zabezpieczenie cesja praw do polisy ubezpieczeniowej.

 2. Realizacja zabezpieczenia nastąpi z dochodów własnych gminy.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-10 12:06:55
 • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-10 12:06:55
 • Liczba odsłon: 2102
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808408]

przewiń do góry