Uchwała Nr II / 17/2006

Rady Gminy Ślemień

z dnia 6 grudnia 2006r

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury “Jemioła” w Ślemieniu

Na podstawie art.18ust.2 pkt.15 ,art.40 ust.2 pkt.2,art .41i art.42 z dnia 8 marca 1990r zm o samorządzie gminnym /tj.Dz.U.z 2001.Nr.142 poz.1591 z póż. zm w związku z art.13 ustawy z dnia 25 pażdziernika 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /tj.Dz.U.z 2001r .Nr.13 poz.123 z póżn.zm/

Rada Gminy Ślemień uchwala

§1


W rozdziale II Statutu Gminnego Ośrodka Kultury “Jemioła” w Ślemieniu “Cel i przedmiot działania” w §4 w pkt 7 dodaje się literę f o brzmieniu:

-prowadzenie kawiarenki internetowej

§2

Pozostałe postanowienia w statucie nie ulegają zmianie

§3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury “Jemioła” w Ślemieniu

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa śląskiego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-05 13:09:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-05 13:09:25
  • Liczba odsłon: 2122
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808205]

przewiń do góry