Załącznik Nr 3Do Uchwały BudżetowejRady Gminy Ślemień

Wieloletni program inwestycyjny

Nazwa zadania Polsko-Słowacka incjatywa nawiązania trwałej współpracy - kulturowy rozwój gmin poprzez rozbudowę budynku klubu “Kuba” w Lasie
Źródła finansowania Nakłady razem (zł) 2004 2005 2006 2007 2008 2009
I . Nakłady ogółem 687 961,91 9 760,00 1 000,00 0,00 677 201,91 0,00 0,00
II . Źródła finansowania 687 961,91 9 760,00 1 000,00 0,00 677 201,91 0,00 0,00
1. Środki własne: budżet Gminy Ślemień 172 761,33 9 760,00 1 000,00 0,00 162 001,33 0,00 0,00
2. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka 515 200,58 0,00 0,00 0,00 515 200,58 0,00 0,00
Nazwa zadania Rozwój gminy poprzez budowę stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową
I . Nakłady ogółem 1 009 695,00 0,00 14 000,00 283 834,00 711 861,00 0,00 0,00
II . Źródła finansowania 1 009 695,00 0,00 14 000,00 283 834,00 711 861,00 0,00 0,00
1. Środki własne: budżet Gminy Ślemień 339 695,00 0,00 14 000,00 33 834,00 291 861,00 0,00 0,00
2. Pożyczka z WFOŚiGW 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 420 000,00 0,00 0,00

Jednostką realizujacą wszytskie zadania inwestycyjne jest Gmina Ślemień

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-23 12:42:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-23 12:42:34
  • Liczba odsłon: 2204
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2964551]

przewiń do góry