Uchwała Nr XVI / 124 /2008

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 28 marca 2008w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka

Kultury „Jemioła” za 2007 rok


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r.Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694)

w związku z § 18 ust.3 Statutu Gminnego Osadka Kultury w Ślemieniu, nadanego Uchwałą Nr XII/98/2007 Rady Gminy Ślemień z dnia 12 grudnia 2007 r.


Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:


§ 1


Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” za 2007 rok


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ślemieniu.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-05 11:55:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 11:55:01
  • Liczba odsłon: 2217
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808343]

przewiń do góry