Uchwała nr  I/4/10   w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr_I/6/10   w sprawie powołania Komisji ds. Ekologii i Rolnictwa.

Uchwała nr_I/7/10   w sprawie powołania Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Turystyki.

Uchwała nr_I/8/10   w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.


Uchwała nr. II/11/2010         w sprawie diet za udział w pracach rady gminy i jej organów.


Uchwała_nr. III/13/2010      w sprawie uchwalenia budżetu gminy ślemien na rok 2011 .


Załącznik_nr_1_planowane_dotacje .

Tabela_1_plan_dochodów

Tabela_1a_dochody_zlecone

Tabela 2 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ W ROKU 2011

Tabela_2a_wydatki_zlecone

Tabela_3_przychody_i_rozchody

Tabela_4_wydatki_inwestycyjne_roczne

Tabela_5_wydatki_jednostek_pomocniczych


Uchwała_III/14/2010              w sprawie_uchwalenia_wieloletniej_prognozy_finansowej
                                                  na_lata_2011-2014

Załącznik_nr 1

Załącznik_nr 2

załącznik  nr 3Uchwala nr. III/15/2010_        w_sprawie wprowadzenia_zmian_do_statutu_gminy .

Uchwała nr. III/16/2010          w sprawie:  wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/57/07 z dnia 04
                                                   października 2007 r. Rady Gminy w Ślemień w sprawie utworzenia
                                                  jednostki organizacyjnej-jednostki budżetowej Gminy Ślemień.
                                                  (z późn. zm.)


Uchwała nr. III/17/2010         w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
                                                  przestrzennego Gminy Ślemień.

Uchwała nr. III/18/2010r.       w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
                                                  zagospodarowania przestrzennego gminy Ślemień--------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwala nr   XLX-329-2010

Uchwała nr   XLVIII-317-2010

Uchwała_nr_XLIV-286-2010

Uchwała_nr_XLIV-287-2010

Uchwała_nr._XL-262-2010

Uchwała_nr._XL-263-2010

Uchwała_nr._XLII-272-2010

Uchwała_nr._XLIV-283-2010

Uchwała_nr._XLIV-284-2010

Uchwała_nr._XLIV-285-2010

Uchwała_nr._XLIV-295-2010

Uchwała_nr._XXXIX-259-2010

Uchwała_nr.XLII-277-2010

Uchwała_nr XLII/269/2010

Uchwała_nr_XLII/270/2010

Załącznik do_uchwały XLII/270/2010

Uchwała_nr_ XLII/273/2010

Uchwała_nr    XLII/276/2010

Uchwała nr     XLII/277/2010

Zarządzenie_numer OGK:0152/30/2010

Zarządzenie w sprawie ogloszenia otwartego konkursu pożytek publiczny.

Konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ślemień w roku 2010.

dz.u.nr.264_poz.2207_z_zawartym_wzorem_oferty_oraz_sprawozdania
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Furtak Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-18 23:46:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Furtak Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-21 12:29:35
  • Liczba odsłon: 4336
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2964455]

przewiń do góry