Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Ślemień - rok 2016
Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Ślemień - rok 2017

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Ślemień - rok 2018

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Ślemień - rok 2019

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Ślemień - rok 2020

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Ślemień - rok 2021

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Ślemień - rok 2022

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): Patryk Janusz Król


 

Skan petycji: 05-2022

Przedmiot petycji: utworzenie oddziałów zmilitaryzowanych Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej  gminy.

 Data złożenia petycji: 18 sierpnia 2022r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:   zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach ,nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  

Zasięgane opinie:   brak  

Informacja o sposobie załatwienia petycji:  Odpowiedz_05-2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skan petycji: 04-2022

Przedmiot petycji: w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

 Data złożenia petycji: 22 lipiec 2022r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:   zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach ,nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  

Zasięgane opinie:   brak  

Informacja o sposobie załatwienia petycji:  odpowiedz_04-2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach):


Skan petycji: 03-2022

Przedmiot petycji: Zmieniamy Gminy na lepsze -Termomodernizacja i Gospodarka Odpadami.

 Data złożenia petycji: 18 lipiec 2022r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:   zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach ,nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  

Zasięgane opinie:   brak  

Informacja o sposobie załatwienia petycji:  odpowiedz_3-2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach):


Skan petycji: 02-2022

Przedmiot petycji: Zmieniamy Gminy na lepsze -poprawa Efektywności Energetycznej i  Dywersyfikacja -troską nas Wszystkich

 Data złożenia petycji: 04 maja 2022r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:   zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach ,nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  

Zasięgane opinie:   brak  

Informacja o sposobie załatwienia petycji:  odpowiedz_2-2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach):
Fundacja Nowe Spektrum


Skan petycji: 4-2021

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie podjęcia uchwały zawartej w petycji.

 Data złożenia petycji: 13 września 2021r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:   zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach ,nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  

Zasięgane opinie:   brak  

Informacja o sposobie załatwienia petycji:  odpowiedz 4-2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach):


Skan petycji: 3-2021

Przedmiot petycji: Rozpatrzenie  petycji Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Ślemieniu w sprawie sprzeciwu  na decyzję władz Gminy Ślemień o wydzierżawieniu budynku Szkoły Podstawowej w Ślemieniu podmiotowi niepublicznemu.

 Data złożenia petycji: 29.6.2021r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:   zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach ,nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  

Zasięgane opinie:   brak  

Informacja o sposobie załatwienia petycji: odpowiedz 3-2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach):


Skan petycji:
2-2021

Przedmiot petycji:  
Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego"

Data złożenia petycji:
26
.02.2021

Przewidywany termin załatwienia sprawy:  
zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach ,nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  

Zasięgane opinie:  
brak  

Informacja o sposobie załatwienia petycji: odpowiedz_02-2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach):


Skan petycji: 1-2021


Przedmiot petycji:  
Petycja o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego "

Data złożenia petycji:
18.02.2021

Przewidywany termin załatwienia sprawy:  
zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach ,nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  

Zasięgane opinie:  
brak  

Informacja o sposobie załatwienia petycji: odpowiedz_01-2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach):


Skan petycji: 
1-2020

Przedmiot petycji:  
Dbajmy o zdrowie mieszkańców"

Data złożenia petycji:
10.08.2020

Przewidywany termin załatwienia sprawy:  
zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach ,nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  

Zasięgane opinie:  
brak  

Informacja o sposobie załatwienia petycji:   odpowiedz_1-2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach):


Skan petycji:  4-2019_1.docx,


Przedmiot petycji:  
Petycja w sprawie umieszczania na BIP wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych."

Data złożenia petycji:
26.08.2019r  

Przewidywany termin załatwienia sprawy:  
zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach ,nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  

Zasięgane opinie:  
brak  

Informacja o sposobie załatwienia petycji:   odpowiedz_4-2019.pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach):


Skan petycji:  3-2019.pdf


Przedmiot petycji:  
„ Wyznaczenie parku maszynowego przeznaczonego do zadań oczyszczania Gminy"


Data złożenia petycji:
05.06.2019r  

Przewidywany termin załatwienia sprawy:  
zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach ,nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  

Zasięgane opinie:  
brak  

Informacja o sposobie załatwienia petycji:  3-2019-odpowiedz.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach):


Skan petycji:  2-2019.pdf


Przedmiot petycji:  
„ Redukcja kosztów związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych"


Data złożenia petycji: 28.
05.2019r  

Przewidywany termin załatwienia sprawy:  
zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach ,nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  

Zasięgane opinie:  
brak  

Informacja o sposobie załatwienia petycji: 2-2019-odpowiedz.pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach):


Skan petycji: 1-2019_przewodnie.pdf; 1-2019.pdf


Przedmiot petycji:  
„ odstąpienie od planów przenoszenia dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Ślemieniu do Oddziału w Lasie
.”  

Data złożenia petycji: 27.
02.2019r  

Przewidywany termin załatwienia sprawy:  
zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach ,nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  

Zasięgane opinie:  
brak  

Informacja o sposobie załatwienia petycji: 1-2019-odpowiedz.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach):


Skan petycji: 3-2018.pdf


Przedmiot petycji:  
„ przeprowadzenie analizy i rozważenie instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd - testowo lub docelowo - systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną
”  

Data złożenia petycji:
21.8.2018

Przewidywany termin załatwienia sprawy:  
zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach ,nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  

Zasięgane opinie:  
brak  

Informacja o sposobie załatwienia petycji:  3-2018_rozpatrzenie.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I
mię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach):


Skan petycji: 2-2018.pdf


Przedmiot petycji:  
Elektronizacja zamówień publicznych .”  

Data złożenia petycji:
09 .11.2018r  

Przewidywany termin załatwienia sprawy:  
zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach ,nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  

Zasięgane opinie:  
brak  

Informacja o sposobie załatwienia petycji: 
2-2018.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach):


Skan petycji: 1-2018.pdf


Przedmiot petycji:  
„System Zarządzania i monitorowania Energii.”  

Data złożenia petycji:
27 .09.2018r  

Przewidywany termin załatwienia sprawy:  
zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach ,nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  

Zasięgane opinie:  
brak  

Informacja o sposobie załatwienia petycji: 1-2018.pdf
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach):


Skan petycji: 
1-2017.pdf

Przedmiot petycji:  
„Inicjatywa - Bezpieczeństwo Cybernetyczne - 4 -wszyscy zmieniamy Polskę na Lepsze.”  

Data złożenia petycji: 
11 .02.2017r  

Przewidywany termin załatwienia sprawy:  
zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach ,nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  

Zasięgane opinie:  
brak  

Informacja o sposobie załatwienia petycji: 
1-2017.pdf
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach):


Skan petycji: 3-2016  

Przedmiot petycji:
„Wzorowa łazienka”

Data złożenia petycji:
31 .10.2016r

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach ,nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Zasięgane opinie:
brak

Informacja o sposobie załatwienia petycji: 3-2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach):


Skan petycji: 2-2016  

Przedmiot petycji:
„Wymogi dotyczące znowelizowanych postanowień tzw.ekoprojektu”

Data złożenia petycji:
25.04.2016r

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach ,nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Zasięgane opinie:
brak

Informacja o sposobie załatwienia petycji: 2-2016  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach):


Skan petycji: 1-2016  

Przedmiot petycji: utworzenie przez Kierownika JST „Biblioteczki samorządowca”

Data złożenia petycji: 21.04.2016r

Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach ,nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Zasięgane opinie: brak

Informacja o sposobie załatwienia petycji: 1-2016  
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Czernek Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-05-06 10:29:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Czernek Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-15 14:13:57
  • Liczba odsłon: 1562
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2804499]

przewiń do góry