Zarządzenie NR 0050.176.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 grudnia 2020 roku


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.73.2018 roku Wójta Gminy Ślemień z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.176.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.175.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 grudnia 2020 roku


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.89.2014 roku Wójta Gminy Ślemień z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad ewidencji i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.175.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.173.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 grudnia 2020 roku


w sprawie zmiany w planie finansowym dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.173.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.172.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 grudnia 2020 roku


w sprawie powołania komisji ds. wyceny gruntów nabytych przez Gminę Ślemień z mocy prawa

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.172.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.171.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 grudnia 2020 roku


w sprawie powierzenia do wykonywania Zakładowi Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. zadania własnego dot. zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.171.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.170.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 grudnia 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.170.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.169.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 grudnia 2020 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2020 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.169.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.168.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 grudnia 2020 roku


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2020 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.168.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.166.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 23 grudnia 2020 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na rok 2020

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.166.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.165.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 22 grudnia 2020 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.165.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.164.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 21 grudnia 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.164.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.163.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 21 grudnia 2020 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2020 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.163.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.162.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 21 grudnia 2020 roku


w sprawie przyjęcia Regulaminu Naboru i Uczestnictwa w Projekcie "Zdrowy pracownik Urzędu Gminy w Ślemieniu"

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.162.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.161.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 grudnia 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.161.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.160.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 grudnia 2020 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2020 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.160.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.159.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 11 grudnia 2020 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Ślemieniu w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Las

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.159.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.158.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 11 grudnia 2020 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Ślemieniu w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kocoń

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.158.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.157.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 11 grudnia 2020 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Ślemieniu w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ślemień

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.157.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.156.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 10 grudnia 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.156.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.155.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 10 grudnia 2020 roku


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2020 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.155.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.154.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 9 grudnia 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.154.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.153.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 9 grudnia 2020 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na rok 2020

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.153.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.152.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 9 grudnia 2020 roku


w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.152.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.151.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 9 grudnia 2020 roku


w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ślemieniu

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.151.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.150.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 9 grudnia 2020 roku


w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.150.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.149.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 3 grudnia 2020 roku


w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej, rocznej w Urzędzie Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.149.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.148.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 2 grudnia 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.148.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.147.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 2 grudnia 2020 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na rok 2020

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.147.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.146.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 3 grudnia 2020 roku


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2020 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.146.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.145.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 listopada 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.145.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.144.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 listopada 2020 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na rok 2020

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.144.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.143.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 listopada 2020 roku


w sprawie wprowadzenia Instrukcja indentyfikacji i klasyfikacji transakcji na potrzeby oznaczeń stosowanych w pliku JPK_V7M w Gminie Ślemień

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.143.2020.pdf


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.141.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 listopada 2020 roku


w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Ślemień za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020r.

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.141.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.140.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 listopada 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.140.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.139.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 listopada 2020 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2020 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.139.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.138.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 23 listopada 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.138.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.137.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 23 listopada 2020 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.137.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.136.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 20 listopada 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.136.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.135.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 20 listopada 2020 roku


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020 oraz zmian w Zarządzeniu Nr 0050.130.2020 Wójta Gminy Ślemień z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020 oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.135.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.133.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 13 listopada 2020 roku


w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2027

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.133.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.131.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 13 listopada 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.131.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.130.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 13 listopada 2020 roku


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020 oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.130.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.128.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 października 2020 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji finansowych za III kwartał 2020 roku.
/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.128.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.127.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 października 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.127.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.126.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 października 2020 roku


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020 oraz zmian w budżecie
/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.126.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.125.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 października 2020 roku


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2020 rok
/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.125.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.124.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 października 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.124.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.123.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 października 2020 roku


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020
/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.123.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.122.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 października 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.122.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.121.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 września 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.121.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.120.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 października 2020 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na rok 2020
/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.120.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.119.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 października 2020 roku


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2020 rok
/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.119.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.118.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 09 października 2020 roku


w sprawie powołania komisji ds. oceny Ofert w Zapytaniu Ofertowym
/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.118.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.117.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 02 października 2020 roku


w sprawie udzielenia upoważnień do prowadzenia postępowań oraz do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.117.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.112.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 września 2020 roku


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.112.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.111.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 września 2020 roku


w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.111.2020.pdf

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.111.2020_zalacznik.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.110.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 września 2020 roku


w sprawie powołania Koordynatora ds. dostępności w Gminie Ślemień

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.110.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.109.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 września 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.109.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.108.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 25 września 2020 roku


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020 oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.108.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.107.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 września 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.107.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.106.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 września 2020 roku


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2020 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.106.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.105.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 23 września 2020 roku


w sprawie powołania komisji ds. oceny Zapytania ofertowego

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.105.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.104.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 23 września 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.104.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.103.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 17 września 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.103.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.102.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 17 września 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.102.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.101.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 17 września 2020 roku


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020 oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.101.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.99.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 sierpnia 2020 roku


w sprawie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusa SARS-Co V2 zwanego "COVID-19" w Urzędzie Gminy w Ślemieniu

zarzadzenie_nr_0050.99.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.97.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 sierpnia 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.97.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.96.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 sierpnia 2020 roku


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020 oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.96.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.94.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 21 sierpnia 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.94.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.93.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 21 sierpnia 2020 roku


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020 oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.93.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.92.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 21 sierpnia 2020 roku


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2020 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.92.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.91.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 21 sierpnia 2020 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.91.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.90.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 19 sierpnia 2020 roku


w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.90.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.88.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 10 sierpnia 2020 roku


w sprawie powołania komisji

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.88.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.87.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 4 sierpnia 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.87.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.86.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 4 sierpnia 2020 roku


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.86.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.83.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 28 lipca 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.83.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.82.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 28 lipca 2020 roku


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.82.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.81.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 17 lipca 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

zarzadzenie_nr_0050.81.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.80.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 17 lipca 2020 roku


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020

zarzadzenie_nr_0050.80.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.79.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 lipca 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

zarzadzenie_nr_0050.79.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.78.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 lipca 2020 roku


w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.69.2020 Wójta Gminy Ślemień z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

zarzadzenie_nr_0050.78.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.77.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 lipca 2020 roku


w sprawie zmiany uchwały budżetwoej Gminy Ślemień na rok 2020

zarzadzenie_nr_0050.77.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.76.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 lipca 2020 roku


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020 oraz zmian w uchwale budżetowej

zarzadzenie_nr_0050.76.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.75.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 lipca 2020 roku


w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.66.2020 Wójta Gminy Ślemień z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020 oraz zmian w uchwale budżetowej oraz Zarządzenia Nr 0050.67.2020 Wójta Gminy Ślemień z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020

zarzadzenie_nr_0050.75.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.74.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 10 lipca 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

zarzadzenie_nr_0050.74.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.73.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 10 lipca 2020 roku


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2020 rok oraz zmian w uchwale budżetowej

zarzadzenie_nr_0050.73.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.72.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 09 lipca 2020 roku


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2020 rok

zarzadzenie_nr_0050.72.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.71.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 06 lipca 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

zarzadzenie_nr_0050.71.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.70.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 06 lipca 2020 roku


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020

zarzadzenie_nr_0050.70.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.69.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 06 lipca 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

zarzadzenie_nr_0050.69.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.68.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 06 lipca 2020 roku


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

zarzadzenie_nr_0050.68.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.67.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 czerwca 2020 roku


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020

zarzadzenie_nr_0050.67.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.66.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 25 czerwca 2020 roku


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020 oraz zian w uchwale budżetowej

zarzadzenie_nr_0050.66.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.65.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 19 czerwca 2020 roku


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Żywieckiego Parku Etnograficznego za rok 2019

zarzadzenie_nr_0050.65.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.64.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 19 czerwca 2020 roku


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka kultury "Jemioła" w Ślemieniu za rok 2019

zarzadzenie_nr_0050.64.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 

Zarządzenie NR 0050.63.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 19 czerwca 2020 roku


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu za rok 2019

zarzadzenie_nr_0050.63.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.62.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 18 czerwca 2020 roku


w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2020 roku przejściowego deficytu budżetu gminy Ślemień

zarzadzenie_nr_0050.62.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.61.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 17 czerwca 2020 roku


w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

zarzadzenie_nr_0050.61.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.60.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 16 czerwca 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

zarzadzenie_nr_0050.60.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.59.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 16 czerwca 2020 roku


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020 oraz zmian w uchwale budżetowej

zarzadzenie_nr_0050.59.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.58.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 09 czerwca 2020 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej

zarzadzenie_nr_0050.58.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.57.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 08 czerwca 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

zarzadzenie_nr_0050.57.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.55.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 08 czerwca 2020 roku


w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego

zarzadzenie_nr_0050.55.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.54.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 maja 2020 roku


w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Ślemień za rok 2019

zarzadzenie_nr_0050.54.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.53.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 26 maja 2020 roku


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020

zarzadzenie_nr_0050.53.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 

Zarządzenie NR 0050.52.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 26 maja 2020 roku


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2020 rok

zarzadzenie_nr_0050.52.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.51.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 21 maja 2020 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości Informacji finansowych za I kwartał 2020 roku

zarzadzenie_nr_0050.51.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.50.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 21 maja 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień

zarzadzenie_nr_0050.50.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.49.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 21 maja 2020 roku


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020

zarzadzenie_nr_0050.49.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.48.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 maja 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

zarzadzenie_nr_0050.48.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.47.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 kwietnia 2020 roku


w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła".

  zarzadzenie_nr_0050.47.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


Zarządzenie NR 0050.46.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 kwietnia 2020 roku


w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków unijnych na dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 
zarzadzenie_nr_0050.46.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


Zarządzenie NR 0050.45.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 kwietnia 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

zarzadzenie_nr_0050.45.2020.pdf 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


Zarządzenie NR 0050.44.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 kwietnia 2020 roku


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020 oraz zmian w uchwale budżetowej

  zarzadzenie_nr_0050.44.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


Zarządzenie NR 0050.43.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 kwietnia 2020 roku


w sprawie przyjęcia planu wykorzystywania gminnego zasobu nieruchomości

zarzadzenie_nr_0050.43.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.42.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 23 kwietnia 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy

zarzadzenie_nr_0050.42.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.41.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 23 kwietnia 2020 roku


w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej oraz zmian w budżecie gminy na 2020 rok

zarzadzenie_nr_0050.41.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.39.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 20 kwietnia 2020 roku


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020

zarzadzenie_nr_0050.39.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.38.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 20 kwietnia 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

zarzadzenie_nr_0050.38.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.37.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 17 kwietnia 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

zarzadzenie_nr_0050.37.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.36.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 17 kwietnia 2020 roku


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020

zarzadzenie_nr_0050.36.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.35.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 16 kwietnia 2020 roku


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2020 rok

zarzadzenie_nr_0050.35.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.34.2020

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 marca 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

zarzadzenie_nr_0050.34.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.33.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 marca 2020 roku


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020 oraz zmian w uchwale budżetowej

zarzadzenie_nr_0050.33.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.32.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 marca 2020 roku


w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2019 rok

zarzadzenie_nr_0050.32.2020.pdf
zarzadzenie_nr_0050.32.2020_zal.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.31.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 marca 2020 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

zarzadzenie_nr_0050.31.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.30.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 marca 2020 roku


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020

zarzadzenie_nr_0050.30.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.29.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 marca 2020 roku


w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.28.2020 Wójta Gminy Ślemień z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020

zarzadzenie_nr_0050.29.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.28.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 17 marca
2020 roku
 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020

zarzadzenie_nr_0050.28.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.27.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 16 marca
2020 roku
 
w sprawie wprowadzenia prewencyjnych działań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie Gminy Ślemień

  zarzadzenie_nr_0050.27.2020.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.26.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 marca
2020 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
 
zarzadzenie_nr_0050.26.2020.pdf
 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie NR 0050.25.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 marca
2020 roku
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020 oraz zmian w uchwale budżetowej
 
zarzadzenie_nr_0050.25.2020.pdf
 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie NR 0050.24.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 28 luty
2020 roku
 
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszowych za 1m 3 z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Ślemień
 
zarzadzenie_nr_0050.24.2020.pdf
 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.23.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 16 stycznia
2020 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień
 
zarzadzenie_nr_0050.23.2020.pdf
 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Zarządzenie NR 0050.22.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 16 stycznia
2020 roku
 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020
 
zarzadzenie_nr_0050.22.2020.pdf
 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Zarządzenie NR 0050.21.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 16 stycznia
2020 roku
 
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2020 rok
 
zarzadzenie_nr_0050.21.2020.pdf
 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Zarządzenie NR 0050.20.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 16 stycznia
2020 roku
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji finansowych za IV kwartał 2019 roku
 
zarzadzenie_nr_0050.20.2020.pdf
 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Zarządzenie NR 0050.19.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 lutego
2020 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.73.2018 roku Wójta Gminy Ślemień z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
 
 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Zarządzenie NR 0050.18.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 lutego
2020 roku
 
w sprawie aktualizacji wykazu osób uprawnionych w Urzędzie Gminy do dokonywania kontroli merytorycznej dokumentów oraz wprowadzenia wykazu osób upoważnionych do dysponowania gotówką oraz wzór ich podpisów
 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Zarządzenie NR 0050.17.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 16 stycznia
2020 roku
 
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ślemieniu
 
zarzadzenie_nr_0050.17.2020.pdf
 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Zarządzenie NR 0050.15.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 lutego
2020 roku
 
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Przezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaządzonych na dzień 10 maja 2020r.
 
zarzadzenie_nr_0050.15.2020.pdf
 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Zarządzenie NR 0050.14.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 05 lutego
2020 roku
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ślemień w 2020 roku
 
zarzadzenie_nr_0050.14.2020.pdf
 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Zarządzenie NR 0050.13.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 stycznia
2020 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień
 
zarzadzenie_nr_0050.13.2020.pdf
 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Zarządzenie NR 0050.12.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 stycznia
2020 roku
 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020
 
zarzadzenie_nr_0050.12.2020.pdf
 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Zarządzenie NR 0050.11.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 16 stycznia
2020 roku
 
w sprawie aktualizacji wykazu osób uprawnionych w Urzędzie Gminy do dokonywania kontroli merytorycznej dokumentów
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Zarządzenie NR 0050.10.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 16 stycznia
2020 roku
 
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych oraz przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień

zarzadzenie_nr_0050.10.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Zarządzenie NR 0050.9.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 stycznia
2020 roku
 
w sprawie powołania Komisji Kontrolnej w celu przeprowadzenia kontroli w Uczniowskim Klubie Sportowym "Dynamic" w zakresie rozliczenia dotacji przekazanej z budżetu Gminy Ślemień w 2019r.

zarzadzenie_nr_0050.9.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Zarządzenie NR 0050.8.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 stycznia
2020 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień

zarzadzenie_nr_0050.8.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Zarządzenie NR 0050.7.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 stycznia
2020 roku
 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020

zarzadzenie_nr_0050.7.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Zarządzenie NR 0050.6.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 stycznia
2020 roku
 
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2020 rok

zarzadzenie_nr_0050.6.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Zarządzenie NR 0050.5.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 stycznia
2020 roku
 
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Ślemień i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy

zarzadzenie_nr_0050.5.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Zarządzenie NR 0050.4.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 stycznia
2020 roku
 
w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Ślemień na 2020 rok

zarzadzenie_nr_0050.4.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Zarządzenie NR 0050.3.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 stycznia
2020 roku
 
w sprawie ogłoszenia Regulaminu naboru deklaracji dla mieszkańców Gminy Ślemień w ramach projektu grantowego "Słoneczna Żywiecczyzna II" planowanego do realizacji po otrzymaniu dofinansowania w ramach Osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 4.1.2 Odnawiale źródła energii - RIT.

zarzadzenie_nr_0050.3.2020.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Zarządzenie NR 0050.2.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 2 stycznia
2020 roku

 

w sprawie zmiany siedziby Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" w Ślemieniu

zarzadzenie_nr_0050.2.2020.pdf

 

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Zarządzenie NR 0050.1.2020
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 2 stycznia
2020 roku
 
w sprawie powierzenia do wykonywania Zakładowi Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. zadania własnego dot. zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

zarzadzenie_nr_0050.1.2020.pdf

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Czernek Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-29 11:44:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Czernek Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-08-17 11:56:39
  • Liczba odsłon: 1475
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2804369]

przewiń do góry