Zarządzenie NR 0050.169.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 28 grudnia 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.169.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.168.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 28 grudnia 2023 roku


w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu przy ul. Spacerowej 3 oraz w Filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lasie przy ul. Zakopiańskiej 109

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.168.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.167.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 19 grudnia 2023 roku


w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert złożonych w zapytaniu ofertowym

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.167.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.165.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 18 grudnia 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.165.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.164.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 18 grudnia 2023 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.164.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.163.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 8 grudnia 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.163.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.162.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 8 grudnia 2023 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.162.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.161.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 listopada 2023 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej, rocznej w Urzędzie Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.161.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.157.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 listopada 2023 roku


w sprawie powierzenia do wykonywania Zakładowi Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. zadania własnego - remontu ul. Tartaczna w m. Kocoń

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.157.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.156.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 listopada 2023 roku


w sprawie powierzenia do wykonywania Zakładowi Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. zadania własnego - Poprawa stanu nawierzchni istniejących dróg gminnych w miejscowości Las

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.156.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.153.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 listopada 2023 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.153.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.151.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 23 listopada 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.151.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.150.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 23 listopada 2023 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.150.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.149.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 22 listopada 2023 roku


w sprawie powierzenia do wykonywania Zakładowi Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. zadania własnego dotyczącego modernizacji oświetlenia ulicznego w sołectwie Ślemień ul. Jasnogórska w Ślemieniu

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.149.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.148.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 17 listopada 2023 roku


w sprawie wprowadzenia Regulaminu imprezy "JARMARK BOŻONARODZENIOWY"

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.148.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.147.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 listopada 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.147.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.146.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 listopada 2023 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.146.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.144.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 listopada 2023 roku


w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2037

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.144.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.143.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 listopada 2023 roku


w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2024 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.143.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.142.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 9 listopada 2023 roku


w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki edoręczeń

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.142.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.140.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 7 listopada 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.140.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.139.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 7 listopada 2023 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.139.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.136.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 października 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.136.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.135.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 października 2023 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.135.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.134.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 października 2023 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Ślemień za III kwartał 2023 r.

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.134.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.133.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 26 października 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.133.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.132.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 października 2023 roku


w sprawie powierzenia do wykonywania Zakładowi Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. wykonania przyłącza wod-kan na rynku w Ślemieniu

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.132.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.130.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 17 października 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.130.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.129.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 17 października 2023 roku


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2023 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.129.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.128.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 13 października 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.128.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.127.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 13 października 2023 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.127.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.126.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 11 października 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.126.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.125.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 11 października 2023 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.125.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.124.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 10 października 2023 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.124.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.123.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 2 października 2023 roku


w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu do odbioru komputerów przenośnych typu laptop i podpisania protokołu odbioru końcowego

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.123.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.120.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 28 września 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.120.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.117.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 25 września 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.117.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.116.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 25 września 2023 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.116.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.115.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 21 września 2023 roku


w sprawie udzielenia upoważnienia do wprowadzania do centralnej ewidencji emisyjności budynków danych i informacji w zakresie przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.115.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.114.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 18 września 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.114.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.113.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 18 września 2023 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.113.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.112.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 18 września 2023 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.112.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.111a.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 18 września 2023 roku


w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Ślemień na 2024 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2024 i lata następne

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.111a.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.111.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 13 września 2023 roku


w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert złożonych w zapytaniu ofertowym

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.111.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.110.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 05 września 2023 roku


w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Ślemień

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.110.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.109.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 04 września 2023 roku


w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert złożonych w zapytaniu ofertowym

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.109.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.107.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 sierpnia 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.107.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.106.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 sierpnia 2023 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.106.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.105.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 sierpnia 2023 roku


w sprawie wniesienia do Spółki Zakład Usług Komunalnych Ślemień sp. z o.o., z siedzibą w Ślemieniu wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenia kapitału zakładowego

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.105.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.104.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 sierpnia 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.104.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.102.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 25 sierpnia 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.102.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.101.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 25 sierpnia 2023 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.101.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.100.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 sierpnia 2023 roku


w sprawie powierzenia do wykonywania Zakładowi Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. zadania własnego dotyczącego poprawy stanu infrastruktury komunalnej w Gminie Ślemień

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.100.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.99.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 22 sierpnia 2023 roku


w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.99.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.98.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 18 sierpnia 2023 roku


w sprawie wyznaczenia jednostki do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.98.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.97.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 8 sierpnia 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.97.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.96.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 8 sierpnia 2023 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.96.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.95.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 7 sierpnia 2023 roku


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.95.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.94.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 2 sierpnia 2023 roku


w sprawie powierzenia do wykonania Zakładowi Usług Komunalnych Ślemień sp. z o.o. zadania własnego Gminy Ślemień w zakresie transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do placówek oświatowych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.94.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.92.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 lipca 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.92.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.91.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 lipca 2023 roku


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.91.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.90.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 lipca 2023 roku


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.90.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.89.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 lipca 2023 roku


w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru i realizacji projektu parasolowego pn.: "Ekologiczne Gminy Beskidów - budowa instalacji OZE na potrzeby mieszkańców gmin: Lipowa i Ślemień" w zakresie dotyczącym Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.89.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.88.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 21 lipca 2023 roku


w sprawie wprowadzenia Regulaminu Imprezy artystyczno - rozrywkowej "ZAKOŃCZENIE WAKACJI NA GÓRALSKĄ NUTĘ"

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.88.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.86.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 21 lipca 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.86.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.85.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 17 lipca 2023 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.85.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.84.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 17 lipca 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.84.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.83.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 17 lipca 2023 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.83.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.80.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 22 czerwca 2023 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.80.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.79.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 22 czerwca 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.79.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.78.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 22 czerwca 2023 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.78.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.76.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 22 czerwca 2023 roku


w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ślemień w 2023 roku

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.76.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.75.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 19 czerwca 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.75.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.74.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 19 czerwca 2023 roku


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2023 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.74.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.72.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 czerwca 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.72.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.71.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 czerwca 2023 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.71.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.70.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 czerwca 2023 roku


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.70.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.68.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 czerwca 2023 roku


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu za 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.68.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.67.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 czerwca 2023 roku


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" w Ślemieniu za 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.67.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.66.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 6 czerwca 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.66.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.65.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 6 czerwca 2023 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.65.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.64.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 1 czerwca 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.64.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.63.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 1 czerwca 2023 roku


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2023 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.63.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.62.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 1 czerwca 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.62.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.61.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 18 maja 2023 roku


w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.61.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.60.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 18 maja 2023 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących wykonania budżetu Gminy Ślemień w 2022 roku

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.60.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.59.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 18 maja 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.59.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.58.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 18 maja 2023 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.58.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.57.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 17 maja 2023 roku


w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Ślemień za rok 2022

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.57.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.56.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 16 maja 2023 roku


w sprawie wprowadzenia Regulaminu imprezy artystyczno - rozrywkowej "DZIEŃ DZIECKA"

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.56.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.55.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 4 maja 2023 roku


w sprawie powierzenia do wykonania Zakładowi Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. zadań własnych Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.55.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.54.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 4 maja 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.54.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.53.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 4 maja 2023 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.53.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.52.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 kwietnia 2023 roku


w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.52.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.51a.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 kwietnia 2023 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji finansowych za I kwartał 2023 roku

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.51a.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.51.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 kwietnia 2023 roku


w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.51.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.50.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 kwietnia 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.50.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.49.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 kwietnia 2023 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.49.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.48.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 26 kwietnia 2023 roku


w sprawie wprowadzenia Regulaminu imprezy artystyczno-rozrywkowej "Poświęcenie wozu strażackiego" oraz Piknik sportowy i prozdrowotny "Drużyna Rodzin"

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.48.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.45.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 21 kwietnia 2023 roku


w sprawie powołania członków Zespołu oceniającego poziom wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy Ślemień do 2030 roku

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.45.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.44.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 20 kwietnia 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.44.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.43.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 18 kwietnia 2023 roku


w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.43.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.42.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 18 kwietnia 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.42.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.41.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 18 kwietnia 2023 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.41.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.40.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 04 kwietnia 2023 roku


w sprawie zmiany umowy dotyczącej utworzenia Funduszu Remontowego dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku wielomieszkaniowym Ośrodka Zdrowia przy ul. Żywieckiej 5 w Ślemieniu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.40.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.39.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 marca 2023 roku


w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.39.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.38.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 marca 2023 roku


w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Ślemieniu

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.38.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.37.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 marca 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.37.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.35.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 28 marca 2023 roku


w sprawie określenia zasad oszczędzania energii elektrycznej w Urzędzie Gminy w Ślemieniu

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.35.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.34.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 23 marca 2023 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.34.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.33.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 marca 2023 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji finansowych za IV kwartał 2022 roku

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.33.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.32.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 marca 2023 roku


w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.32.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.31.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 marca 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.31.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.30.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 marca 2023 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.30.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.29.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 7 marca 2023 roku


w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.29.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.28.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 6 marca 2023 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.28.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.27.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 6 marca 2023 roku


w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.27.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.26.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 6 marca 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.26.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.25.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 6 marca 2023 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.25.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.24.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 6 marca 2023 roku


w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.24.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.23.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 2 marca 2023 roku


w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.23.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.22.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 2 marca 2023 roku


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. budownictwa i gospodarki komunalnej

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.22.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.21.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 2 marca 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.21.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.20.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 lutego 2023 roku


w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.20.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.19.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 lutego 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.19.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.18.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 lutego 2023 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.18.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.17.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 lutego 2023 roku


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.17.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.16.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 22 lutego 2023 roku


w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.16.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.15.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 22 lutego 2023 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ślemień w 2023 roku

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.15.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.14.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 20 lutego 2023 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.14.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.13.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 20 lutego 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.13.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.12.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 20 lutego 2023 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.12.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.11.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 7 lutego 2023 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.11.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.10.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 7 lutego 2023 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.10.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.9.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 stycznia 2023 roku


w sprawie opracowania planu finansowego dla środków pochodzących Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.9.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.8.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 stycznia 2023 roku


w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.8.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.7.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 stycznia 2023 roku


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewniania ciągłości działania Gminy Ślemień i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.7.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.6.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 stycznia 2023 roku


w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.6.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.5.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 16 stycznia 2023 roku


w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.5.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.4.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 13 stycznia 2023 roku


w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ślemień w latach 2023-2025 w ramach "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ślemień"

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.4.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.3.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 10 stycznia 2023 roku


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony pomieszczeń budynku oświatowego przy ul. Zakopiańskiej 59, 34-323 Las, będącego własnością Gminy Ślemień oddanej w trwały zarząd

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.3.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.2.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 9 stycznia 2023 roku


w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych oraz przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.2.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.1.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 2 stycznia 2023 roku


w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Ślemieniu

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.1.2023.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Czernek Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-02-24 09:20:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Czernek Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-20 12:41:25
  • Liczba odsłon: 928
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022736]

przewiń do góry