Zarządzenie NR 0050.174.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 23 grudnia 2021 roku


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2021 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.174.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.173.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 23 grudnia 2021 roku


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2021 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.173.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.172.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 22 grudnia 2021 roku


w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert złożonych w zapytaniu ofertowym

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.172.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.171.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 21 grudnia 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.171.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.170.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 21 grudnia 2021 roku


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2021 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.170.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.169.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 20 grudnia 2021 roku


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2021 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.169.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.168.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 20 grudnia 2021 roku


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2021 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.168.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.166.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 16 grudnia 2021 roku


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2021 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.166.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.165.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 16 grudnia 2021 roku


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2021 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.165.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.163.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 06 grudnia 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.163.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.162.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 06 grudnia 2021 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2021 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.162.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.161.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 03 grudnia 2021 roku


w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Ślemień za święta przypadające w dniu 25 grudnia 2021r. oraz 1 stycznia 2022r.

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.161.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.160.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 listopada 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.160.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.159.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 listopada 2021 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2021 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.159.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.157.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 25 listopada 2021 roku


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2021 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.157.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.155.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 19 listopada 2021 roku


w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej, rocznej w Urzędzie Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.155.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.154.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 17 listopada 2021 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.154.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.153.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 16 listopada 2021 roku


zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia Regulaminu naboru deklaracji dla mieszkańców Gminy Ślemień w ramach projektu grantowego "Słoneczna Żywiecczyzna II" planowanego do realizacji po otrzymaniu dofinansowania w ramach Osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii - RIT.

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.153.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.151.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 listopada 2021 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2021 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.151.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.150.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 listopada 2021 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.150.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.149.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 listopada 2021 roku


w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2027

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.149.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.148.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 listopada 2021 roku


w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Ślemień na rok 2022

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.148.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.141.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 października 2021 roku


w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z wiaty biesiadnej na terenie Schroniska Młodzieżowego "Kuba" w Lasie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.141.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.140.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 października 2021 roku


w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.140.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.139.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 28 października 2021 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji finansowych za III kwartał 2021 roku

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.139.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.138.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 28 października 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.138.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.137.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 28 października 2021 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2021 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.137.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.135.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 20 października 2021 roku


w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Ślemieniu

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.135.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.134.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 20 października 2021 roku


w sprawie powołania nowego składu Komisji Konkursowej gminnego konkursu "#ZaszczepSię"

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.134.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.133.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 20 października 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.133.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.132.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 20 października 2021 roku


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2021 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.132.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.131.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 20 października 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.131.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.130.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 20 października 2021 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2021 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.130.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.126.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 6
października 2021 roku

w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.126.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.125.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29
września 2021 roku

w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.125.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.124.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29
września 2021 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2021 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.124.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.122.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 28 września 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.122.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.119.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 28 września 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.119.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.116.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 23 września 2021 roku


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2021 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.116.2021.pdf.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.115.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 22 września 2021 roku


w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 0050.107.2021 Wójta Gminy Ślemień z dnia 9 września 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2021 oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.115.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.114.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 22 września 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.114.2021.pdf.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.113.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 17 września 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.113.2021.pdf.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.112.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 17 września 2021 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2021 oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.112.2021.pdf.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.111.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 9 września 2021 roku


w sprawie powołania komisji ds. przekwalifikowania  i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.111.2021.pdf.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.108.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 9 września 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.108.2021.pdf.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.107.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 9 września 2021 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2021 oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.107.2021.pdf.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.105.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 3 września 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.105.2021.pdf.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.104.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 3 września 2021 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2021 oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.104.2021.pdf.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.102.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 01 września 2021 roku


w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód powstałych wskutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.102.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.99.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 sierpnia 2021 roku


w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2021 roku

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.99.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.98.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 sierpnia 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.98.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.97.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 sierpnia 2021 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2021 oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.97.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.96.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 26 sierpnia 2021 roku


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2021 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.96.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.94.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 19 sierpnia 2021 roku


w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2022 i lata następne

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.94.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.93.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 17 sierpnia 2021 roku


w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert złożonych w zapytaniu ofertowym

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.93.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.92.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 10 sierpnia 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.92.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.91.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 10 sierpnia 2021 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2021 oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.91.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.90a.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 06 sierpnia 2021 roku


w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód powstałych wskutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.90a.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.90.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 03 sierpnia 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.90.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.89.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 10 sierpnia 2021 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2021 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.89.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.86.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 02 sierpnia 2021 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji finansowych za II kwartał 2021 roku

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.86.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.85.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 02 sierpnia 2021 roku


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. budownictwa i gospodarki komunalnej

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.85.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.83.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 16 lipca 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.83.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.82.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 16 lipca 2021 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2021 oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.82.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.81.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 16 lipca 2021 roku


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.81.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.78.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 7 lipca 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.78.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.77.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 7 lipca 2021 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2021 oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.77.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.76.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 5 lipca 2021 roku


w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert złożonych w zapytaniu ofertowym

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.76.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.75.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 czerwca 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.75.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.74.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 czerwca 2021 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2021 oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.74.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.73.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 25 czerwca 2021 roku


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" w Ślemieniu za rok 2021

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.73.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.72.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 25 czerwca 2021 roku


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu za rok 2021

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.72.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.71.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 25 czerwca 2021 roku


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Żywieckiego Parku Etnograficznego za rok 2021

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.71.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.70.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 czerwca 2021 roku


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2021 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.70.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.69.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 18 czerwca 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy i Jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.69.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.68.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 18 czerwca 2021 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2021

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.68.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.66.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 maja 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.66.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.65.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 maja 2021 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2021 oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.65.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.64.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 26 maja 2021 roku


w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Ślemień za rok 2020

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.64.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.63.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 20 maja 2021 roku


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2021 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.63.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.62.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 17 maja 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.62.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.61.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 17 maja 2021 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2021 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.61.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.59.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 maja 2021 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących wykonania budżetu Gminy Ślemień w 2020 roku

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.59.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.58.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 maja 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.58.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.57.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 maja 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.57.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.56.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 maja 2021 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2021 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.56.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.52.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 kwietnia 2021 roku


w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont na potrzeby projektu "Słoneczna Żywiecczyzna II" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.52.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.51.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 kwietnia 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.51.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.50.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 kwietnia 2021 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2021 rok oraz w sprawie zmian zarządzenia Nr 0050.45.2021 Wójta Gminy Ślemień z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2021 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.50.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.49.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 kwietnia 2021 roku


w sprawie zmiany w planach finansowych 2021 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.49.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.48.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 26 kwietnia 2021 roku


w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Ślemień za święto przypadające w dniu 01 jaja 2021 r.

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.48.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.47.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 26 kwietnia 2021 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji finansowych za I kwartał 2021 roku

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.47.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.46.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 26 kwietnia 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.46.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.45.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 26 kwietnia 2021 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2021 oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.45.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.44.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 21 kwietnia 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.44.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.43.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 21 kwietnia 2021 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2021 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.43.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.42.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 kwietnia 2021 roku


w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ślemień w latach 2021-2022 w ramach "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ślemień"

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.42.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.41.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 13 kwietnia 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.41.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.40.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 13 kwietnia 2021 roku


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2021 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.40.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.39.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 8 kwietnia 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.39.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.38.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 8 kwietnia 2021 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2021 oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.38.2021.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.35.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 marca 2021 roku


w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2020 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_0050.35.2021_z_zalacznikami.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.34.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 marca 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.34.2021.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.33.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 marca 2021 roku


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2021 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.33.2021.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.32.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 23 marca 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.32.2021.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.31.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 23 marca 2021 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2021 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.31.2021.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.28.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 9 marca 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.28.2021.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.27.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 9 marca 2021 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2021 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.27.2021.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.26.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 26 lutego 2021 roku


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.73.2018 roku Wójta Gminy Ślemień z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.26.2021.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.25.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 26 lutego 2021 roku


w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021.

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.25.2021.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.24.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 25 lutego 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.24.2021.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.23.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 25 lutego 2021 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2021 rok i zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2021 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.23.2021.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.21.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 23 lutego 2021 roku


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2021 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.21.2021.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.20.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 22 lutego 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.20.2021.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.19.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 22 lutego 2021 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2021 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.19.2021.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.18.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 22 lutego 2021 roku


w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert złożonych w zapytaniu ofertowym

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.18.2021.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.17.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 16 lutego 2021 roku


w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. szczepień oraz utworzenia infolinii

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.17.2021.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.16.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 11 lutego 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.16.2021.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.15.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 4 lutego 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.15.2021.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.14.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 4 lutego 2021 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2021 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.14.2021.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.13.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 4 lutego 2021 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ślemień w 2021 roku

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.13.2021.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.12.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 28 stycznia 2021 roku


w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł przez Urząd Gminy w Ślemieniu

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.12.2021.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.11a.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 2 lutego 2021 roku


w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2021 roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.11a.2021.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.11A.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 2 lutego 2021 roku


w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2021 roku przejściowego deficytu budżetu gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.11a.2021.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.11.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 28 stycznia 2021 roku


w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych oraz przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.11.2021.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.10.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 stycznia 2021 roku


w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ślemień na 2021 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.10.2021.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.9.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 25 stycznia 2021 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.9.2021.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.8.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 25 stycznia 2021 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2021 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.8.2021.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.7.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 25 stycznia 2021 roku


w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.7.2021.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.6.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 20 stycznia 2021 roku


w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Gminy w Ślemieniu

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.6.2021.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.5.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 11 stycznia 2021 roku


w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Ślemień na 2021 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.5.2021.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.4.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 11 stycznia 2021 roku


w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Ślemień i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.4.2021.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.3.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 11 stycznia 2021 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.3.2021.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.2.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 11 stycznia 2021 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.2.2021.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.1.2021

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 8 stycznia 2021 roku


w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Ślemieniu

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.1.2021.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Czernek Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-03-11 11:58:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Czernek Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-08-17 12:03:14
  • Liczba odsłon: 1723
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022855]

przewiń do góry