Zarządzenie NR 0050.152.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 sierpnia 2022 roku


w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.152.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.92.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 maja 2022 roku


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.92.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.98.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 06 czerwca 2022 roku


w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR 266, rok produkcji 1980 i powołania komisji przetargowej

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.98.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.96.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 maja 2022 roku


w sprawie przyjęcia Regulamin Naboru i Uczestnictwa w Projekcie "Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu"

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.96.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.91.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 maja 2022 roku


w sprawie zmian planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.91.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.89.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 maja 2022 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.89.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.85.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 26 maja 2022 roku


w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR 266, rok produkcji 1980 i powołania komisji przetargowej

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.85.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.84.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 maja 2022 roku


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ślemieniu

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.84.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.83.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 maja 2022 roku


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.83.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.82.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 25 maja 2022 roku


w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła"

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.82.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.81.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 23 maja 2022 roku


w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Ślemień za rok 2021

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.81.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.80.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 19 maja 2022 roku


w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.80.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.79.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 19 maja 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.79.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.78.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 19 maja 2022 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.78.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.77.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 17 maja 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.77.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.76.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 17 maja 2022 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.76.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.75.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 13 maja 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.75.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.74.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 13 maja 2022 roku


w sprawie powołania Dyrektora Żywieckiego Parku Etnograficznego - "Muzeum w organizacji" w Ślemieniu

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.74.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.73.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 11 maja 2022 roku


w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.73.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.72.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 11 maja 2022 roku


w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR 266, rok produkcji 1980 i powołania komisji przetargowej

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.72.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.71.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 11 maja 2022 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.71.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.69.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 6 maja 2022 roku


w sprawie przyjęcia Regulaminu Naboru i Uczestnictwa w Projekcie "Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień"

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.69.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.68.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 6 maja 2022 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.68.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.66.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 6 maja 2022 roku


w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Ślemień

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.66.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.65.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 6 maja 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.65.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.64.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 6 maja 2022 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.64.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.63.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 6 maja 2022 roku


w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Ślemieniu oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.63.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.62.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 kwietnia 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.62.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.61.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 kwietnia 2022 roku


w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" w Ślemieniu

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.61.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.60.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 kwietnia 2022 roku


w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2021 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.60.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.59.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 kwietnia 2022 roku


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.59.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.58.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 28 kwietnia 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.58.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.57.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 28 kwietnia 2022 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.57.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.56.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 22 kwietnia 2022 roku


w sprawie zasad polityki rachunkowości dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.56.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.55.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 22 kwietnia 2022 roku


w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.55.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.54.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 22 kwietnia 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.54.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.53.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 22 kwietnia 2022 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.53.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.52.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 19 kwietnia 2022 roku


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. rolnictwa, geodezji i gospodarki nieruchomościami

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.52.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.51.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 19 kwietnia 2022 roku


w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.51.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.50.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 19 kwietnia 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.50.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.49.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 19 kwietnia 2022 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.49.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.48.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 19 kwietnia 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.48.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.47.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 19 kwietnia 2022 roku


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.47.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.46.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 7 kwietnia 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.46.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.45.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 7 kwietnia 2022 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.45.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.44.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 7 kwietnia 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.44.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.43.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 6 kwietnia 2022 roku


w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.43.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.42.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 6 kwietnia 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.42.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.41.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 6 kwietnia 2022 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.41.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.39.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 marca 2022 roku


w sprawie zasad polityki rachunkowości dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.39.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.38.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 marca 2022 roku


w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań zleconych związanych z przyjmowaniem wniosków, udziela

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.38.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.37.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 marca 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.37.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.36.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 marca 2022 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.36.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.35.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 marca 2022 roku


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.35.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.34.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 marca 2022 roku


w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert złożonych w zapytaniu ofertowym.

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.34.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.33.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 21 marca 2022 roku


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. rolnictwa, geodezji i gospodarki nieruchomościami

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.33.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.32.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 18 marca 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.32.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.31.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 18 marca 2022 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.31.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.30.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 16 marca 2022 roku


w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.30.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.29.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 marca 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.29.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.28.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 marca 2022 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.28.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.27.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 marca 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.27.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.26.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 7 marca 2022 roku


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.26.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.25.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 1 marca 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.25.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.24.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 1 marca 2022 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.24.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.22.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 lutego 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.22.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.21.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 17 lutego 2022 roku


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.21.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.20.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 11 lutego 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.20.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.19.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 11 lutego 2022 roku


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.19.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.18.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 8 lutego 2022 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ślemień w 2022 roku

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.18.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.17.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 3 lutego 2022 roku


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.17.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.15.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 26 stycznia 2022 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.15.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.14.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 stycznia 2022 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.14.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.13.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 28 stycznia 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.13.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.12.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 28 stycznia 2022 roku


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.12.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.11.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 stycznia 2022 roku


w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.11.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.10.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 stycznia 2022 roku


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.10.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.9.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 stycznia 2022 roku


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.9.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.8.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 stycznia 2022 roku


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.8.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.7.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 stycznia 2022 roku


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.7.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.6.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 stycznia 2022 roku


w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.6.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.5.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 stycznia 2022 roku


w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół podstawowych oraz przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.5.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.4.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 stycznia 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.4.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.3.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 stycznia 2022 roku


w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Ślemień i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.3.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.2.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 stycznia 2022 roku


w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.2.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.1.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 5 stycznia 2022 roku


w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie dodatku osłonowego w tym do wydawania informacji i decyzji

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.1.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Czernek Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-03-23 11:39:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Czernek Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-22 10:50:02
  • Liczba odsłon: 296
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2578158]

przewiń do góry