Zarządzenie NR 0050.246.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 28 grudnia 2022 roku


w sprawie powołania komisjii przetargowej

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.246.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.245.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 grudnia 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.245.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.244.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 grudnia 2022 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.244.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.243.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 20 grudnia 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.243.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.242.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 20 grudnia 2022 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.242.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.241.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 20 grudnia 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.241.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.240.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 20 grudnia 2022 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.240.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.239.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 16 grudnia 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.239.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.238.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 16 grudnia 2022 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok oraz w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 0050.230.2022 Wójta Gminy Ślemień z dnia 6 grudnia 2022 roku

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.238.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.237.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 16 grudnia 2022 roku


w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem sali bankietowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu przy ul. Spacerowej 3 oraz sali bankietowej Filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lasie przy ul. Zakopiańskiej 109

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.237.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.236.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 16 grudnia 2022 roku


w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu orzy ul. Spacerowej 3 oraz w Filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lasie przy ul. Zakopiańskiej 109

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.236.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.235.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 9 grudnia 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.235.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.234.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 9 grudnia 2022 roku


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.234.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.233.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 8 grudnia 2022 roku


w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Dunduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.233.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.232.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 8 grudnia 2022 roku


w sprawie wyzaczenia osób odpowiedzialnych do pełnienia funkcji członka Zespołu MDR w Gminie Ślemień

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.232.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.231.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 8 grudnia 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.231.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.230.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 8 grudnia 2022 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.230.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.229.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 7 grudnia 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.229.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.228.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 listopada 2022 roku


w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych obowiązującej w Gminie Ślemień

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.228.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.227.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 listopada 2022 roku


w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzacych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.227.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.226.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 listopada 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.226.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.225.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 listopada 2022 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.225.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.224.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 23 listopada 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.224.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.222.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 21 listopada 2022 roku


w sprawie powierzenia do wykonania Zakładowi Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. zadania własnego polegającego na zabudowaniu masy asfaltowej w działkach drogowych gminnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.222.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.221.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 21 listopada 2022 roku


w sprawie powierzenia do wykonywania Zakładowi Usług Komunanych Ślemień Sp. z o.o. zadania własnego dotyczącego poprawy stanu infrastruktury komunalnej w Gminie Ślemień

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.221.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.219.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 21 listopada 2022 roku


w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku elektrycznego.

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.219.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.218.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 21 listopada 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.218.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.217.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 21 listopada 2022 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.217.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.214.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 17 listopada 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.214.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.213.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 17 listopada 2022 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.213.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.212.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 listopada 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.212.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.211.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 listopada 2022 roku


w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2030

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.211.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.210.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 listopada 2022 roku


w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Ślemień 2023 na rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.210.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.209.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 08 listopada 2022 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.209.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.208.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 08 listopada 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.208.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.207.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 08 listopada 2022 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.207.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.205.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 07 listopada 2022 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Ślemień do 2030 roku

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.205.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.204.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 28 października 2022 roku


w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.204.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.203.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 28 października 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.203.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.201.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 28 października 2022 roku


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Finansowym

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.201.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.200.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 28 października 2022 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok oraz zmian w zarządzeniu Wójta Nr 0050.198.2022 z dnia 28 października 2022 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.200.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.199.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 28 października 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.199.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.198.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 28 października 2022 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.198.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.197.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 października 2022 roku


w sprawie zmian w  planach finansowych na 2022 rok URzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.197.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.195.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 20 października 2022 roku


w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.195.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.194.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 20 października 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.194.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.193.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 20 października 2022 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.193.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.192.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 19 października 2022 roku


w sprawie powierzenia do wykonania Zakładowi Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. zadania własnego polegającego na wykonaniu nawierzchni na działkach drogowych gminnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.192.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.191.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 19 października 2022 roku


w sprawie powierzenia do wykonania Zakładowi Usług Komunalnych Ślemień sp. z o.o. zadania własnego Gminy Ślemień w zakresie transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do placówek oświatowych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.191.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.190.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 18 października 2022 roku


w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert złożonych w zapytaniu ofertowym

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.190.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.189.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 17 października 2022 roku


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.174.2022 Wójta Gminy Ślemień z dnia 27 września 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert złożonych w zapytaniu ofertowym

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.189.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.188.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 października 2022 roku


w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.188.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.187.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 października 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.187.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.186.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 października 2022 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.186.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.185.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 04 października 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.185.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.184.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 04 października 2022 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.184.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.183.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 04 października 2022 roku


w sprawie wdrożenia dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.183.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.180.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 września 2022 roku


w sprawie powołania Zespołu opiniującego wnioski Sołectw Gminy Ślemień o realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.180.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.179.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 września 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.179.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.178.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 września 2022 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.178.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.176.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 28 września 2022 roku


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.176.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.175.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 28 września 2022 roku


w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert złożonych w zapytaniu ofertowym

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.175.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.174.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 września 2022 roku


w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert złożonych w zapytaniu ofertowym

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.174.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.173a.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 21 września 2022 roku


w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu do prowadzenia postępowań i ustalania prawa do dodatku dla gospodarstw domowych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.173a.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.173.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 20 września 2022 roku


w sprawie powierzenia do wykonania Zakładowi Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. zadania własnego dotyczącego wykonania przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej wraz z utwardzeniem drogi

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.173.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.172.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 19 września 2022 roku


w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.172.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.171.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 19 września 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.171.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.170.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 19 września 2022 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.170.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.169.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 września 2022 roku


w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.169.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.168.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 września 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.168.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.167.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 września 2022 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.167.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.166.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 września 2022 roku


w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Ślemień do 2030 roku

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.166.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.165.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 września 2022 roku


w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Ślemień na 2023 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023 i lata następne

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.165.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.164.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 9 września 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.164.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.163.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 9 września 2022 roku


w sprawie powołania komisji ds. przekwalifikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.163.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.162.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 9 września 2022 roku


w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.162.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.161.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 9 września 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.161.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.160.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 9 września 2022 roku


w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.160.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.159.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 7 września 2022 roku


w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.159.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.158.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 7 września 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.158.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.157.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 7 września 2022 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.157.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.156.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 6 września 2022 roku


w sprawie zmiany załącznika nr 1 zarządzenia nr 0050.149.2022 Wójta Gminy Ślemień z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia do wykonania Zakładowi Usług Komunalnych Ślemień sp. z o.o. zadania własnego Gminy Ślemień w zakresie transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do placówek oświatowych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.156.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.155.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 sierpnia 2022 roku


w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.155.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.154.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 sierpnia 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.154.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.153.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 sierpnia 2022 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.153.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.152.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 sierpnia 2022 roku


w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.152.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.151.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 sierpnia 2022 roku


w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050.144.2022 Wójta GminyŚlemień z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.151.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.150.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 sierpnia 2022 roku


w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050.142.2022 Wójta Gminy Ślemień z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2022 rok oraz uchylenia Zarządzenia Nr 0050.143.2022 Wójta Gminy Ślemień z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.150.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.149.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 sierpnia 2022 roku


w sprawie powierzenia do wykonania Zakładowi Usług Komunalnych Ślemień sp. z o.o. zadania własnego Gminy Ślemień w zakresie transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do placówek oświatowych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.149.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.148.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 25 sierpnia 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.148.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.147.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 25 sierpnia 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzedu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.147.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.146.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 25 sierpnia 2022 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.146.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.145.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 23 sierpnia 2022 roku


w sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.145.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.144.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 23 sierpnia 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.144.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.143.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 23 sierpnia 2022 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.143.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.142.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 23 sierpnia 2022 roku


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budzecie gminy na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.142.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.141.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 sierpnia 2022 roku


w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ślemieniu realizacji zadania w zakresie wypłacania dodatku węglowego

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.141.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.140.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 4 sierpnia 2022 roku


w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0050.136.2022 Wójta Gminy Ślemień z dnia 2 sierpnia 2022 w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.140.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.139.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 3 sierpnia 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.139.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.138.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 3 sierpnia 2022 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.138.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.137.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 2 sierpnia 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.137.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.136.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 2 sierpnia 2022 roku


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.136.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.135.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 lipca 2022 roku


w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.135.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.134.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 lipca 2022 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji finansowych za II kwartał 2022 roku

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.134.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.133.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 lipca 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.133.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.132.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 lipca 2022 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.132.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.131.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 lipca 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.131.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.130.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 lipca 2022 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.130.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.129.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 25 lipca 2022 roku


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.129.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.127.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 22 lipca 2022 roku


w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.127.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.126.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 22 lipca 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.126.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.125.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 22 lipca 2022 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.125.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.124.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 13 lipca 2022 roku


w sprawie przyjęcia Regulamin Naboru i Realizacji Mikroinicjatywy "Zieleń i Przestrzeń" w ramach projektu pn.: "Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno - Kulturalnego w Ślemieniu"

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.124.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.123.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 lipca 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.123.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.122.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 lipca 2022 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.122.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.121.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 lipca 2022 roku


w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.121.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.120.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 czerwca 2022 roku


w sprawie powierzenia do wykonania Zakładowi Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. zadań własnych Gminy Ślemień na lata 2019 - 2021

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.120.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.119.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 czerwca 2022 roku


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Żywieckiego Parku Etnograficznego za rok 2021

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.119.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.118.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 czerwca 2022 roku


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu za rok 2021

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.118.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.117.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 czerwca 2022 roku


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" w Ślemieniu za rok 2021

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.117.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.116.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 czerwca 2022 roku


w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.116.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.115.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 czerwca 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.115.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.114.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 czerwca 2022 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.114.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.112.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 20 czerwca 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.112.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.111.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 20 czerwca 2022 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.111.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.109.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 20 czerwca 2022 roku


w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ślemieniu

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.109.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.108.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 czerwca 2022 roku


w sprawie przeprowadzenia czwartego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR 266, rok produkcji 1980 i powołania komisji przetargowej

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.108.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.107.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 czerwca 2022 roku


w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkolnego Młodzieżowego w Ślemieniu, 34-323 Ślemień, ul. Spacerowa 3

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.107.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.106.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 13 czerwca 2022 roku


w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ślemieniu, 34-323 Ślemień, ul. Spacerowa 3

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.106.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.105.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 13 czerwca 2022 roku


w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.105.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.104.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 13 czerwca 2022 roku


w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ślemieniu

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.104.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.103.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 13 czerwca 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.103.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.102.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 13 czerwca 2022 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.102.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.98.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 06 czerwca 2022 roku


w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR 266, rok produkcji 1980 i powołania komisji przetargowej

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.98.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.97.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 1 czerwca 2022 roku


w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła"

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.97.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.96.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 maja 2022 roku


w sprawie przyjęcia Regulamin Naboru i Uczestnictwa w Projekcie "Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu"

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.96.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.92.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 maja 2022 roku


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.92.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.91.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 maja 2022 roku


w sprawie zmian planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.91.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.89.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 maja 2022 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.89.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.85.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 26 maja 2022 roku


w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR 266, rok produkcji 1980 i powołania komisji przetargowej

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.85.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.84.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 maja 2022 roku


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ślemieniu

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.84.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.83.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 maja 2022 roku


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.83.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.82.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 25 maja 2022 roku


w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła"

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.82.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.81.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 23 maja 2022 roku


w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Ślemień za rok 2021

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.81.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.80.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 19 maja 2022 roku


w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.80.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.79.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 19 maja 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.79.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.78.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 19 maja 2022 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.78.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.77.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 17 maja 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.77.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.76.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 17 maja 2022 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.76.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.75.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 13 maja 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.75.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.74.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 13 maja 2022 roku


w sprawie powołania Dyrektora Żywieckiego Parku Etnograficznego - "Muzeum w organizacji" w Ślemieniu

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.74.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.73.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 11 maja 2022 roku


w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.73.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.72.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 11 maja 2022 roku


w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR 266, rok produkcji 1980 i powołania komisji przetargowej

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.72.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.71.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 11 maja 2022 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.71.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.69.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 6 maja 2022 roku


w sprawie przyjęcia Regulaminu Naboru i Uczestnictwa w Projekcie "Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień"

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.69.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.68.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 6 maja 2022 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.68.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.66.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 6 maja 2022 roku


w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Ślemień

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.66.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.65.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 6 maja 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.65.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.64.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 6 maja 2022 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.64.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.63.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 6 maja 2022 roku


w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Ślemieniu oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.63.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.62.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 kwietnia 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.62.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.61.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 kwietnia 2022 roku


w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" w Ślemieniu

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.61.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.60.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 kwietnia 2022 roku


w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2021 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.60.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.59.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 kwietnia 2022 roku


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.59.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.58.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 28 kwietnia 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.58.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.57.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 28 kwietnia 2022 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.57.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.56.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 22 kwietnia 2022 roku


w sprawie zasad polityki rachunkowości dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.56.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.55.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 22 kwietnia 2022 roku


w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.55.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.54.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 22 kwietnia 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.54.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.53.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 22 kwietnia 2022 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.53.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.52.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 19 kwietnia 2022 roku


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. rolnictwa, geodezji i gospodarki nieruchomościami

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.52.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.51.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 19 kwietnia 2022 roku


w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.51.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.50.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 19 kwietnia 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.50.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.49.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 19 kwietnia 2022 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.49.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.48.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 19 kwietnia 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.48.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.47.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 19 kwietnia 2022 roku


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.47.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.46.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 7 kwietnia 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.46.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.45.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 7 kwietnia 2022 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.45.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.44.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 7 kwietnia 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.44.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.43.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 6 kwietnia 2022 roku


w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.43.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.42.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 6 kwietnia 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.42.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.41.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 6 kwietnia 2022 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.41.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.39.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 marca 2022 roku


w sprawie zasad polityki rachunkowości dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.39.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.38.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 marca 2022 roku


w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań zleconych związanych z przyjmowaniem wniosków, udziela

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.38.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.37.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 marca 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.37.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.36.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 marca 2022 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.36.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.35.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 marca 2022 roku


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.35.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.34.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 marca 2022 roku


w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert złożonych w zapytaniu ofertowym.

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.34.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.33.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 21 marca 2022 roku


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. rolnictwa, geodezji i gospodarki nieruchomościami

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.33.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.32.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 18 marca 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.32.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.31.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 18 marca 2022 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.31.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.30.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 16 marca 2022 roku


w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.30.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.29.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 marca 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.29.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.28.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 marca 2022 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.28.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.27.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 marca 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.27.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.26.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 7 marca 2022 roku


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.26.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.25.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 1 marca 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.25.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.24.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 1 marca 2022 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok oraz zmian w budżecie

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.24.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.22.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 lutego 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.22.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.21.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 17 lutego 2022 roku


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.21.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.20.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 11 lutego 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.20.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.19.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 11 lutego 2022 roku


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.19.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.18.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 8 lutego 2022 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ślemień w 2022 roku

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.18.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.17.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 3 lutego 2022 roku


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0050.17.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.15.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 26 stycznia 2022 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.15.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.14.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 stycznia 2022 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.14.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.13.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 28 stycznia 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.13.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.12.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 28 stycznia 2022 roku


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.12.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.11.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 stycznia 2022 roku


w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.11.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.10.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 stycznia 2022 roku


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.10.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.9.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 stycznia 2022 roku


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.9.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.8.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 stycznia 2022 roku


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.8.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.7.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 stycznia 2022 roku


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.7.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.6.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 stycznia 2022 roku


w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.6.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.5.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 stycznia 2022 roku


w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół podstawowych oraz przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.5.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.4.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 stycznia 2022 roku


w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.4.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.3.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 stycznia 2022 roku


w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Ślemień i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.3.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.2.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 stycznia 2022 roku


w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.2.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.1.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 5 stycznia 2022 roku


w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie dodatku osłonowego w tym do wydawania informacji i decyzji

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.1.2022.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Czernek Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-03-23 11:39:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Czernek Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-16 12:38:46
  • Liczba odsłon: 897
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808164]

przewiń do góry