Uchwała nr XXI / 151/2008

Rady Gminy Ślemień

z dnia 30 września 2008

 

 

w sprawie: uchylenia uchwały

 

 

            Na podstawie art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005  nr 249, ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1, pkt 19 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1591 ze zm.)

 

 

 

 

Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Uchylić uchwałę Nr XX/145/2008 Rady Gminy Ślemień z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ślemień, sposobu jej rozliczenia, kontroli wykonywania zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szczotka Henryk
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-11-17 11:37:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Szczotka Henryk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-17 11:37:46
  • Liczba odsłon: 2012
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2726227]

przewiń do góry