Uchwała Nr. XIV/102/ 2008r


Rady Gminy Ślemień

z dnia 26 stycznia 2008r


w sprawie:obchodów Jubileuszu 400 -lecia powstania Państwa Ślemieńskiego

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001r. Nr.142 poz.1591 z póżn.zm/Rada Gminy Ślemień

uchwala ,co następuje§1


Wyraża się intencję uroczystego uczczenia Jubileuszu 400 rocznicy powstania Państwa Ślemieńskiego w 2008r.


§2


1.W celu podkreślenia doniosłości Jubileuszu Wójt Gminy w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz komisjami Rady Gminy powoła Komitet Organizacyjny Jubileuszu oraz zaprosi do członkostwa w Komitecie Honorowym wybitnych przedstawicieli społeczności lokalnej ,życia gospodarczego ,społecznego oraz politycznego

2.Komitet Organizacyjny podejmie działania dotyczące przygotowania programu obchodów Jubileuszu i jego organizacji .Program powinien uwzględniać historię i tradycję Ślemienia,a także przedstawiać szanse i perspektywy jej rozwoju.

3.Wójt Gminy Ślemień przedstawi Radzie Gminy informację o składzie osobowym Komitetu Honorowego


§3Wyraża się wolę ,aby w organizacji Jubileuszu wzięła udział cała lokalna społeczność Gminy Ślemień podejmując własne inicjatywy ,jak też włączając się w prace Komitetu Organizacyjnego.


§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia a jej wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Ślemień

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-05 11:28:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 11:28:55
  • Liczba odsłon: 2294
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808270]

przewiń do góry