UCHWAŁA NR XXX/209/2005

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 05 lipca 2005 roku

w sprawie: nabycia nieruchomości.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminy (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) RADA GMINY w Ślemieniu postanawia:

§ 1


Nabyć nieruchomości oznaczone jako działki nr ew. 1409/2 o pow. 0.1459 ha i nr ew 1411/1 o pow. 0.0141 ha położone w Ślemieniu, z przeznaczeniem na wykonanie ujęcia wody na potoku “Frydziowski”.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-10 11:31:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-10 11:31:19
  • Liczba odsłon: 2118
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2804548]

przewiń do góry