Uchwała Nr XVI/118/2008

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 28.03.2008 r.
w sprawie : przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów SpołecznychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r . o pomocy społecznej / Dz. U. 64 poz. 593 z późn. zm./

Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1


Przyjmuje się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-05 12:14:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 12:14:36
  • Liczba odsłon: 2190
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2804558]

przewiń do góry