Protokół z przeprowadzonej kontroli zarządczej w Szkolnym
Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu .
14.12.2017r.
protokol_ssm-2017-12-14.pdf.pdf

Protokół z przeprowadzonej kontroli zarządczej w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Ślemieniu .
28.12.2016r.

Protokół z kontroli przeprowadzonej
w dniach 10.10.2016 roku - 21.10.2016 roku
w Referacie Inwestycji. Budownictwa i Spraw Rolnych (RIBR) Urzędu Gminy Ślemień
kontrola_ribr_10.2016_czesc1.pdf
kontrola_ribr_10.2016_czesc2.pdf

Protokół z przeprowadzonej doraźnej kontroli zarządczej
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu .
Kontrole przeprowadzono w dniach od 06.09.2016 do 07.09.2016.
Protokół z kontroli.pdf


Protokół nr 1 z kontroli realizacji zadania publicznego realizowanego
na podstawie umowy nr RIBR.5260.1.2015 z dn. 18 marca 2015r.
przez Ludowy Klub Sportowy ,,Smrek''
przeprowadzonej w dniach od 01.02.2016r. do 08.02.2016r.
Protokół z kontroli.pdf

Protokół kontroli zarządczej
w Urzędzie Gminy w Ślemieniu
w okresie od 14 grudnia 2015r. do 23 grudnia 2015r.
Protokół z kontroli.pdf

Protokół z przeprowadzonej kontroli zarządczej w
Gminnym Ośrodku Kultury ,,Jemioła'' w Ślemieniu
przeprowadzonej w dniach od 14.12.2015r. do 18.12.2015
Protokół z kontroli.pdf

Protokół z kontroli w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Ślemieniu przeprowadzonej w dniach 15-10-2015 do 30-10-2015
Protokół z kontroli.pdf

Protokół pokontrolny
Zakład Usług Komunalnych
Ślemień Sp. z o.o. w Ślemieniu
w dniach
10-11-2015 do 20-11-2015
Protokół z kontroli.pdf

Protokół z kontroli zarządczej
Przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym w Ślemieniu
Protokół z kontroli.pdf

Protokół z kontroli realizacji zadania publicznego realizowanego
 na podstawie umowy nr RIBR.5260.3.2014 z dn. 12.03.2014r.
przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna.
z dnia 3 marca 2014r.

Protokół z kontroli realizacji zadania publicznego realizowanego
 na podstawie umowy nr RIBR.5260.4.2014 z dn. 8 kwietnia 2014r.
przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy Ślemień
z dnia 3 marca 2014r. 

Protokół kontroli zarządczej
Referatów Urzędu Gminy Ślemień
w zakresie przestrzegania procedur wynikających z obowiązującego Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
z dnia 01.10.2014r.


Protokół kontroli zarządczej 
w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Spraw Rolnych Urzędu Gminy Ślemień
w zakresie prowadzenia gospodarki śmieciowej za II półrocze 2013r.
z dnia 27.06.2014r.


Protokół kontroli zarządczej 
w Żywieckim Parku Etnograficznym w Ślemieniu
w zakresie wykorzystania dotacji podmiotowej za rok 2013
z dnia 18.06.2014r.

Protokół kontroli zarządczej 
w Gminnym Ośrodku Kultury Jemioła w Ślemieniu
w zakresie kontroli kompleksowej w zakresie wykorzystania dotacji podmiotowej za rok 2013
z dnia 23.06.2014r.

Protokół kontroli zarządczej 
 Urzędzie Gminy w Ślemieniu.
w zakresie prawidłowości stosowania procedur zamówień publicznych 
w związku z realizacją zamówień publicznych dotyczących remontów dróg w 2012r.
z dnia 20 grudnia 2013r.

Protokół kontroli
 Urzędzie Gminy w Ślemieniu.
kontrola w zakresie prawidłowości wydawanych decyzji na wycinkę drzew
z dnia 14 października 2013r.

Protokół kontroli zarządczej 
w Gminnej Bibliotece publicznej w Ślemieniu 
z dnia 4 września 2013r.

Protokół kontroli zarządczej 
w Gminnej Bibliotece publicznej w Ślemieniu 
kontrola w zakresie wydzierżawiania składników majątkowych Gminy Ślemień w 2012r.
z dnia 23 lipiec 2013r.

Protokół kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Ślemień  z dnia 31.12.2013r. -przedmiot kontroli " Budowa Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu

Protokół kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Ślemień  z dnia 22.10.2012r. - przedmiot kontroli "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień - Etap I Zadanie 2".

Protokół kontroli zarządczej w zakładzie usług komunalnych w Ślemieniu .

Protokół kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Ślemieniu .

- ocena prawidłowości przebiegu projektu.

- rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Ślemień.

Protokół kontroli doraźnej w GOK - Jemioła w Ślemieniu.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Furtak Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-05-06 15:21:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Czernek Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-25 11:17:55
  • Liczba odsłon: 5701
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2964420]

przewiń do góry