Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne
w złotych
Lp. Wyszczególnienie Kwota długu na dzień 31.12.2006 Prognoza
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9


9
1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) 3 415 975 4 913 407 3 327 946 2 597 743 2 060 564 1 523 385 1 260 953 998 521 736 089 434 651 176 822
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: 3 172 616 2 542 992 1 912 868 1 499 413 1 278 981 1 058 549 838 117 617 685 397 253 176 822 0
1.1.1 pożyczek 2 160 211 1 940 278 1 719 845 1 499 413 1 278 981 1 058 549 838 117 617 685 397 253 176 822 0
1.1.2 kredytów 1 012 405 602 714 193 023 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.3 obligacji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): 0 1 731 826 1 415 078 1 098 330 781 583 464 836 422 836 380 836 338 836 257 829 176 822
1.2.1 pożyczki 0 632 836 590 836 548 836 506 836 464 836 422 836 380 836 338 836 257 829 176 822
1.2.2 kredyty, w tym: 0 1 098 990 824 242 549 494 274 747 0 0 0 0 0 0

EBOiR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.3 obligacje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie 243 359 638 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.1 Zaciągnięte zobowiązania 243 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.2 Planowane zobowiązania 0 638 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 523 830 1 852 931 977 257 734 351 530 991 250 733 245 222 239 732 234 232 228 731 180 922
2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania 448 830 872 983 904 872 688 202 495 179 220 432 220 432 220 432 220 432 220 431 176 822
2.1.1 kredytów i pożyczek 448 830 872 983 904 872 688 202 495 179 220 432 220 432 220 432 220 432 220 431 176 822
2.1.2 wykup papierów wartościowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.3 udzielonych poręczeń 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania 0 881 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Spłata odsetek i dyskonta 75 000 98 000 72 385 46 149 35 812 30 301 24 790 19 300 13 800 8 300 4 100
3. Prognozowane dochody budżetowe 13 265 166 9 666 009 8 100 072 6 838 535 6 975 306 7 244 443 7 212 447 7 356 696 7 636 053 7 608 352 7 760 519
4. Prognozowane wydatki budżetowe 15 445 801 10 495 308 7 122 815 6 104 184 6 444 315 6 993 710 6 967 225 7 116 964 7 401 821 7 379 621 7 579 597
5. Prognozowany wynik finansowy -2 180 635 -829 299 977 257 734 351 530 991 250 733 245 222 239 732 234 232 228 731 180 922
6. Relacje do dochodów (w %):


6.1 długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3 22% 33% 30% 28% 22% 18% 14% 11% 7% 3% 0%
6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3 21% 35% 30% 28% 22% 18% 14% 11% 7% 3% 0%
6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 4% 19% 12% 11% 8% 3% 3% 3% 3% 3% 2%
6.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 4% 10% 12% 11% 8% 3% 3% 3% 3% 3% 2%
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-23 13:04:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-23 13:04:02
  • Liczba odsłon: 1971
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2804556]

przewiń do góry