Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
639 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ( art. 275 pkt.1 Pzp), którego przedmiotem jest "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadaniapn:"Budowa przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzysząca w Ślemieniu" Józefiak Tomasz 2023-01-17
637 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ( art. 275 pkt.1 Pzp), którego przedmiotem jest " Budowa przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu". Projekt dofinansowany z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Józefiak Tomasz 2023-01-12
638 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomosci informację o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest "Dostawa i montaż sprzętu RTV w ramach projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień - drugie postępowanie" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020". Józefiak Tomasz 2022-12-21
636 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 Pzp, którego przedmiotem jest " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomosci zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r." Józefiak Tomasz 2022-12-14
604 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2022 Józefiak Tomasz 2022-11-30
632 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest "Dostawa i montaż sprzetu RTV w ramach projektu"Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020". Józefiak Tomasz 2022-11-28
635 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest "Dostawa książek w ramach projektu" Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020". Józefiak Tomasz 2022-11-15
633 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest "Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach programu Cyfrowa Gmina Ślemień". Józefiak Tomasz 2022-10-28
634 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest "Dostawa i montaż sprzętu informatycznego w ramach projektu "Aktywiazacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działaności Centrum Społeczno - Kulturalnego w Ślemieniu". Józefiak Tomasz 2022-10-24
631 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomosci informację o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn:"Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień" Józefiak Tomasz 2022-09-26
630 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomosci informację o wszczęciu postępowania w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest dostawa instrumentów muzycznych w ramach projektu pn:"Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień" Józefiak Tomasz 2022-09-01
629 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej widomości informację o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:"Świadczenie usługi w zakresie transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Ślemień do placówek oświatowych, ośrodków w roku szkolnym 2022-2023". Józefiak Tomasz 2022-08-26
628 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest "Dostawa gier planszowych w ramach projektu pn:"Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień"- drugie postępowanie Józefiak Tomasz 2022-08-16
627 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomosci informację o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego którego przedmiotem jest:"Dostawa sprzętu ogrodniczego w ramach projektu Aktywiazacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno - Kulturalnego w Ślemieniu - drugie postępowanie. Józefiak Tomasz 2022-07-29
624 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest " Budowa wielofunkcyjnych boisk w sołectwie Las na działce nr 1281/10" Józefiak Tomasz 2022-07-26
626 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w trybie zapytania ofertowego którego przedmiotem jest " Dostawa i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu pn:"Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno - Kulturalnego w Ślemieniu". Józefiak Tomasz 2022-07-26
623 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest Dostawa zestawu hydraulicznego oraz narzędzi ratowniczych dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu. Józefiak Tomasz 2022-07-25
625 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na "Dostawę namiotu imprezowego - plenerowego w ramach projektu pn:"Aktywiazacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno - Kulturalnego w Ślemieniu". Józefiak Tomasz 2022-07-25
622 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest "Dostawa gier planszowych w ramach projektu pn:"Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień" Józefiak Tomasz 2022-07-21
621 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest "Dostawa i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu pn.:"Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień". Józefiak Tomasz 2022-07-18
620 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomosci informację o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego którego przedmiotem jest Dostawa i montaż stołu piłaraskiego oraz stołu do cymbergaja w ramach projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień" Józefiak Tomasz 2022-07-18
616 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie postawowym bez negocjacji ( art. 275 pkt. 1 Pzp), którego przedmiotem jest "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn." Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby w Ślemieniu wraz zremontem stacji uzdatniania wody - w formule zaprojektuj i wybuduj". Józefiak Tomasz 2022-07-08
610 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne ( tryb podstawowy bez negocjacji), którego przedmiotem jest :"?Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby w Ślemieniu wraz z remontem stacji uzdatniania wody?, realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj - drugie postępowanie. Józefiak Tomasz 2022-07-07
612 Wójt Gminy Ślemien podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art.275 pkt.1 Pzp), którego przedmiotem jest Odbudowa zabytkowego drewnianego kościoła w Jasiennej- etap I. Józefiak Tomasz 2022-07-07
618 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomosci informację o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na " Dostawę i montaż stołu piłkarskiego i stołu do cymbergaja w ramach projektu pn:"Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień". Józefiak Tomasz 2022-07-06
619 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ( art. 275 pkt.1 Pzp), którego przedmiotem jest Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony ) dla jednostki OSP Las - drugie postępowanie. Józefiak Tomasz 2022-07-05
617 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na "Dostawę sprzętu ogrodniczego w ramach projektu pn:"Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno - Kulturalnego w Ślemieniu". Józefiak Tomasz 2022-07-04
615 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, na dostawę urządzeń ogrodniczych w ramach projektu, pn.Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno - Kulturalnego w Ślemieniu. Józefiak Tomasz 2022-07-01
614 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest "Zakup i dostawa materiałów papierniczych w ramach projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień" - drugie postępowanie. Józefiak Tomasz 2022-06-21
613 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, na zakup i dostawę materiałów papierniczych w ramach projektu, pn:"Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień". Józefiak Tomasz 2022-06-14
611 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art.275 pkt.1 pzp), którego przedmiotem jest - Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla jednostki OSP Las. Józefiak Tomasz 2022-06-09
609 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, którego przedmiotem jest :Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn:"Budowa sieci wodociągowo -kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby w Ślemieniu wraz z remontem stacji uzdatniania wody". Józefiak Tomasz 2022-05-16
608 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postepowania o zamówienie publiczne ( tryb podstawowy bez negocjacji ), którego przedmiotem jest "Budowa sieci wodociagowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby w Ślemieniu wraz remontem stacji uzdatniania wody". Józefiak Tomasz 2022-05-16
607 Dostawa i montaż sprzętu AGD na potrzeby Centrum Społeczno - Kulturalnego w Ślemieniu. Józefiak Tomasz 2022-05-09
603 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, pn. ?Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego budynku na potrzeby Centrum Społeczno ? Kulturalnego w Ślemieniu ? drugie postępowanie ?.Projekt ?Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno ? Kulturalnego w Ślemieniu? współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.3.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych" Józefiak Tomasz 2022-01-05
599 Wójt Gminy Ślemień działąjąc w imieniu Gminy Ślemien, Łękawica i Świnna podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania przetargowego zgodnie z art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Ślemień, Gminy Łękawica i Gminy Świnna, w ramach projektu pn:"Słoneczna Żywiecczyzna II", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii - drugie zamówienie. Józefiak Tomasz 2021-12-29
600 Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego budynku na potrzeby Centrum Społeczno - Kulturalnego w Ślemieniu - drugie postępowanie. Józefiak Tomasz 2021-12-21
588 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - GMINA ŚLEMIEŃ 2021 Józefiak Tomasz 2021-12-20
602 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów w okresie od 1.01. 2022 do 31.12.2022r Józefiak Tomasz 2021-12-16
598 Wójt Gminy Ślemień działąjąc w imieniu Gminy Ślemien, Łękawica i Świnna podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania przetargowego zgodnie z art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Ślemień, Gminy Łękawica i Gminy Świnna, w ramach projektu pn:"Słoneczna Żywiecczyzna II", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii. Józefiak Tomasz 2021-10-27
597 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomosci informację o wszczęciu postępowania, prowadzonego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm. , zgodnie z jej art. 2 ust.1. pkt. 1 tej ustawy, której przedmiotem jest "Zagospodarowanie miejsca publicznego -rynku w Ślemieniu". Józefiak Tomasz 2021-08-24
596 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania prowadzonego na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp - zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest :" Dostawa i montaż oczyszczaczy powietzra - 10 szt. w ramach zadania pn:"Dostawa i montaż mebli i sprzętów biurowych dla Urzędu Gminy w Ślemieniu - oczyszczacze powietrza -10 szt. Zamówienie współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Józefiak Tomasz 2021-08-17
595 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn:" Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Ślemień -II" Józefiak Tomasz 2021-08-17
594 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania prowadzonego na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp - zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:" Dostawa i montaż oczyszczaczy powietrza - 10 szt. w ramach zadania pn:"Dostawa i montaż mebli i sprzętów biurowych dla Urzędu Gminy w Ślemieniu - oczyszczacze powietrza - 10 szt. Józefiak Tomasz 2021-07-28
592 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn:" Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Ślemień" Józefiak Tomasz 2021-07-15
593 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęsciu postępowania, prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn:" Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ślemień w ramach "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest dla Gminy Ślemień " w 2021 roku. Józefiak Tomasz 2021-07-06
591 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest : Dostawa i montaż mebli i sprzętów biurowych dla Urzędu Gminy w Ślemieniu. Józefiak Tomasz 2021-06-28
590 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 1 tej ustawy o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000,00 zł , którego przedmiotem jest :"Pełnienie funkcji Operatora dla Projektu:"Słoneczna Żywiecczyzna II". Józefiak Tomasz 2021-04-26
586 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest : Dostawa i montaż sprzętu RTV i AGD na potrzeby Centrum Społeczno - Kulturalnego w Ślemieniu. Projekt ? Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno ? Kulturalnego w Ślemieniu ? współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.3.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Czernek Krzysztof 2021-04-01
589 Dostawa i montaż mebli i sprzętów biurowych dla Urzędu Gminy w Ślemieniu Józefiak Tomasz 2021-03-01
587 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest dostawa i montaż mebli na potrzeby Centrum Społeczno ? Kulturalnego w Ślemieniu. Zamówienie podzielone jest na 2 części. Projekt ? Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno ? Kulturalnego w Ślemieniu ? współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.3.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Józefiak Tomasz 2021-03-01
585 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest :"Dostawa i montaż nagłośnienia na potrzeby Centrum Społeczno ? Kulturalnego w Ślemieniu". Projekt "Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno - Kulturalnego w Ślemieniu", współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.3.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Józefiak Tomasz 2020-12-31
572 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2020 r. Józefiak Tomasz 2020-12-15
584 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Józefiak Tomasz 2020-12-09
583 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest" Wykonanie mapy do celów projektowych na obszarze ok. 125 ha pod projekt sieci wodno - kanalizacyjnej w Sołectwie Las i Kocoń oraz przepompowni w Gminie Ślemień". Józefiak Tomasz 2020-10-19
582 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu prowadzonym na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publiczbnych, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją zadania, pn. ?Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych?.Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ), Oś Priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ? RIT. Józefiak Tomasz 2020-10-02
581 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest: Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych, współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ), Oś Priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ? RIT. Józefiak Tomasz 2020-09-14
579 Ochotnicza Straż Pożarna w Koconiu podaje do publicznej wiadomości informacjęuje o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest: Zakup średniego samochodu ratowniczo - gasniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu". Józefiak Tomasz 2020-08-28
580 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamóień publicznych, którego przedmiotem jest "Zagospodarowanie terenu oraz montaż elementów małej architektury przy budynku wielofunkcyjnym w Lasie z przeznaczeniem na cele kulturalne wraz z funkcją miejsc postojowych". Józefiak Tomasz 2020-08-20
578 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA , którego przedmiotem jest "Zagospodarowanie terenu oraz montaż elementów małej architektury przy budynku wielofunkcyjnym w Lasie z przeznaczeniem na cele kulturalne wraz z funkcją miejsc postojowych". Józefiak Tomasz 2020-07-28
577 Wójt Gminy Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest :" Dostawa i montaż nagłośnienia i oświetlenia na potrzeby Centrum Społeczno - Kulturalnego w Ślemieniu. Józefiak Tomasz 2020-07-22
576 Zagospodarowanie terenu oraz montaż elementów małej architektury przy budynku wielofunkcyjnym w Lasie z przeznaczeniem na cele kulturalne wraz z funkcją miejsc postojowych Józefiak Tomasz 2020-07-20
573 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest :Dostawa i montaż nagłośnienia i oświetlenia na potrzeby Centrum Społeczno – Kulturalnego w Ślemieniu".Projekt ” Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno – Kulturalnego w Ślemieniu „ współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.3.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Józefiak Tomasz 2020-07-03
575 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU - CZĘŚCI I - postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest : „Dostawa i montaż nagłośnienia i oświetlenia na potrzeby Centrum Społeczno – Kulturalnego w Ślemieniu”- CZĘŚĆ I - nagłośnienie, w ramach projektu ”Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno – Kulturalnego w Ślemieniu „ współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.3.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Józefiak Tomasz 2020-06-24
574 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ( z dnia 15 czerwca 2020 r.) Gmina Ślemień, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ), informuje, że w dniu 15.06.2020 r. o godz. 11:00 W Urzędzie Gminy w Ślemieniu odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:” Dostawa i montaż nagłośnienia i oświetlenia na potrzeby Centrum Społeczno – Kulturalnego w Ślemieniu” – zamówienie podzielone na 2 części. Projekt ” Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno – Kulturalnego w Ślemieniu „ współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.3.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Józefiak Tomasz 2020-06-15
571 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu postępowania, którego przedmiotem jest: ” Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” , pn:” Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu na potrzeby Centrum Społeczno – Kulturalnego w Ślemieniu” Józefiak Tomasz 2020-01-09
570 Gmina Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Józefiak Tomasz 2019-12-12
569 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podst. art. 4 pkt. 8 pzp, którego przedmiotem jest "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji w systemie "zaprojektuj i wybuduj" , pn:"Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu". Józefiak Tomasz 2019-12-05
568 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 28.11.2019 r. z postępowania przetargowego - przetarg nieograniczony , którego przedmiotem jest : Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów w okresie od 1 stycznia 2020 r do 31 grudnia 2020 r.” Józefiak Tomasz 2019-11-28
567 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest:" Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów, w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r", nr referencyjny:RIBR.271.2.5.2019 Józefiak Tomasz 2019-11-26
566 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest :" Przebudowa drogi gminnej ul. Paprociowa w Lasie od km 0+000 do km 0+200 oraz Przebudowa drogi gminnej ul. Owocowa w Lasie od km 0+000 do km 0+145". Józefiak Tomasz 2019-09-18
565 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z postępowania przetargowego , którego przedmiotem jest Przebudowa drogi gminnej ul. Paprociowa w Lasie od km 0+000 do km 0+200 oraz Przebudowa drogi gminnej ul. Owocowa w Lasie od km 0+000 do km 0+145. Józefiak Tomasz 2019-09-10
564 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 Pzp, którego przedmiotem jest ”Zakup i dostawa instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej działającej w Gminie Ślemień”. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 r. Józefiak Tomasz 2019-09-09
544 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019 Józefiak Tomasz 2019-08-22
563 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest:"Przebudowa drogi gminnej ul. Paprociowa w Lasie od km 0+000 do km 0+200 oraz Przebudowa drogi gminnej ul. Owocowa w Lasie od km 0+000 do km 0+145.", numer referencyjny : RIBR.271.2.4.2019. Józefiak Tomasz 2019-08-22
562 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania:” Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu na potrzeby Centrum Społeczno -Kulturalnego w Ślemieniu” Józefiak Tomasz 2019-08-16
561 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wyborze Oferty w postępowaniu prowadzonym na podst. art. 4 pkt. 8 Pzp, którego przedmiotem jest:"Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacja zadania, pn.: „Przebudowa drogi i budowę chodnika przy DP nr 1413S – ul. Krakowska i Żywiecka w km 10+799 do 11+536 w miejscowości Ślemień” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu:” Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Józefiak Tomasz 2019-08-12
559 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest: Zakup i dostawa instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej działającej w Gminie Ślemień".Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 r. Józefiak Tomasz 2019-08-12
560 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego którego przedmiotem jest Przebudowa drogi oraz budowa chodnika przy DP nr 1413S- ul. Krakowska i Żywiecka w km 10+799 do 11 +536 w miejscowości Ślemień". Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu :"Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020". Józefiak Tomasz 2019-08-07
558 Gmina Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą - UNIEWAŻNIENIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest," Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu na potrzeby Centrum Społeczno - Kulturalnego w Ślemieniu, w formule zaprojektuj i wybuduj".Projekt „ Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiegona lata 2014-2020, Poddziałanie 10.3.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Józefiak Tomasz 2019-08-05
557 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu II postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest:"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „ „Przebudowa drogi oraz budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1413 S - ul. Krakowska i Żywiecka w km 10+799 do 11+536 w miejscowości Ślemień”. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu: ”Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Józefiak Tomasz 2019-08-01
556 Gmina Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu postępowania postępowania prowadzonego na podst. art. 4 pkt. 8 pzp, którego przedmiotem jest Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, pn:” Przebudowa drogi oraz budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1413S- ul. Krakowska i Żywiecka w km 10+799 do 11+536 w miejscowości Ślemień”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu:” Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Józefiak Tomasz 2019-07-29
555 Gmina Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację dotycząca -UNIEWAŻNIENIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest :”Przebudowa drogi i budowa chodnika przy DP nr 1413S – ul. Krakowska i Żywiecka w km 10+799 do 11+536 w miejscowości Ślemień”, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu:” Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Józefiak Tomasz 2019-07-26
554 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego którego przedmiotem jest "Przebudowa drogi oraz budowa chodnika przy DP nr 1413S - ul. Krakowska i Żywiecka w km 10+799 do 11+536 w miejscowości Ślemień". Projekt „Przebudowa drogi oraz budowa chodnika przy DP nr 1413S – ul. Krakowska i Żywiecka w km 10+799 do 11+536 w miejscowości Ślemień” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu: ”Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Józefiak Tomasz 2019-07-15
553 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania prowadzonego na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest:"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania , pn:"Przebudowa drogi oraz budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1413S - ul. Krakowska i Żywiecka w km 10+799 do 11+536 w miejscowości Ślemień. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu: ”Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Józefiak Tomasz 2019-07-10
552 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego którego przedmiotem jest Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania:” Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu na potrzeby Centrum Społeczno -Kulturalnego w Ślemieniu”. Józefiak Tomasz 2019-07-04
551 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ( z dnia 25 czerwca 2019 r.)Gmina Ślemień, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), informuje, że w dniu 25.06.2019 r. o godz. 09:30 W Urzędzie Gminy w Ślemieniu odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:” Przebudowa drogi i budowa chodnika przy DP nr 1413S – ul. Krakowska i Żywiecka w km 10+799 do 11+536 w miejscowości Ślemień”, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu:” Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Józefiak Tomasz 2019-06-25
550 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest Przebudowa drogi oraz budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1413 S - ul. Krakowska i Żywiecka w km 10+799 do 11+536 w miejscowości Ślemień, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu: ”Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Józefiak Tomasz 2019-06-10
549 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - w dniu 24.05.2019 r. w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest :"Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu na potrzeby Centrum Społeczno - Kulturalnego w Ślemieniu, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Józefiak Tomasz 2019-05-24
548 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest :"Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn: Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu na potrzeby Centrum Społeczno – Kulturalnego w Ślemieniu". Józefiak Tomasz 2019-05-21
547 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego którego przedmiotem jest:"Przebudowa drogi gminnej k/Palichleb w Koconiu od km 0+050 do km 0+350". Józefiak Tomasz 2019-04-29
546 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu przetargowym którego przedmiotem jest "Przebudowa drogi gminnej k/Palichleb w Koconiu od km 0+050 do km 0+350" Józefiak Tomasz 2019-04-16
545 Wójt Gminy Ślemień Podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest "Przebudowa drogi gminnej „k/ Palichleb” w Koconiu od km 0+050 do km 0+350". Józefiak Tomasz 2019-04-11
543 Gmina Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego na podst. art. 4 pkt. 8 Pzp, którego przedmiotem jest remont drogi gminnej ul. Grabowa w Ślemieniu w km 0+100 do km 0+250". Józefiak Tomasz 2018-11-05
542 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest " Remont drogi gminnej ul. Pod Kopcem - boczna w Ślemieniu od km 0+000-0+070 oraz remont drogi gminnej ul. Aroniowa w Ślemieniu od km 0+000-0+230". Józefiak Tomasz 2018-10-25
541 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania prowadzonego na podst. art. 4 pkt. 8 Pzp, którego przedmiotem jest "Remont drogi gminnej ul. Grabowa w Ślemieniu w km 0+100 do 0+250." Józefiak Tomasz 2018-10-24
540 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z postępowania przetargowego którego przedmiotem jest:" Remont drogi gminnej ul. Pod Kopcem -boczna w Ślemieniu od km 0+000-0+070 oraz remont drogi gminnej ul. Aroniowa w Ślemieniu od km 0+000-0+230. Józefiak Tomasz 2018-10-09
539 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania przetargowego , którego przedmiotem jest" Remont drogi gminnej ul. Pod Kopcem - boczna w Ślemieniu od km 0+000-0+070 oraz Remont drogi gminnej ul. Aroniowa w Ślemieniu od km 0+000 -0+230". Józefiak Tomasz 2018-09-24
509 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018 Józefiak Tomasz 2018-09-20
538 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Pzp, którego przedmiotem jest " Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa w Ślemieniu" Józefiak Tomasz 2018-09-17
537 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu prowadzonym na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest: Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa w Ślemieniu". Józefiak Tomasz 2018-09-03
536 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego na podst. art. 4 pkt. 8 Pzp, którego przedmiotem jest „Budowa hali traków w Żywieckim Parku Etnograficznym w Ślemieniu Józefiak Tomasz 2018-08-09
535 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy pzp, którego przedmiotem jestBudowa hali traków w Żywieckim Parku Etnograficznym w Ślemieniu ( nazwa w decyzji o pozwoleniu na budowę. Budowa obiektu wystawowego – budynku tartaku w m. Ślemień na dz. Nr ewid. 5098/2)”. Józefiak Tomasz 2018-08-01
534 Zamawiający - Gmina Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, - zaproszenie do składania ofert, którego przedmiotem jest: " Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w Ślemieniu, położonych w Ślemieniu na działce ewidencyjnej nr 207/9". Józefiak Tomasz 2018-07-26
533 Gmina Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest:"Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Ślemień, ubezpieczenie pojazdów oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych.” Józefiak Tomasz 2018-07-24
532 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu przetargowym którego przedmiotem jest Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Ślemień, ubezpieczenie pojazdów oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych Józefiak Tomasz 2018-07-16
531 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania prowadzonego na podst. art. 4 pkt. 8 Pzp - zaproszenie do składania ofert, którego przedmiotem jest budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w Ślemieniu, położonych w Ślemieniu na działce ewid. nr 207/9. Józefiak Tomasz 2018-07-12
528 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest :" Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Ślemień, ubezpieczenie pojazdów oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych". Józefiak Tomasz 2018-07-11
530 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej informacji o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest " Remont drogi gminnej ul. Równa G92-G000092 w Koconiu w Gminie Ślemień w km 0+000-0+100 oraz remont drogi gminnej ul. Miła g87-G000087 w Koconiu w Gminie Ślemień w km 0+000-0+100 Józefiak Tomasz 2018-07-10
529 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest" Budowa pompowni wody przy Zespole Szkół w Ślemieniu". Józefiak Tomasz 2018-07-09
527 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu przetargowym którego przedmiotem jestRemont drogi gminnej ul. Równa G92-G000092 w Koconiu w Gminie Ślemień w km 0+000-0+100 oraz Remont drogi gminnej ul. Miła G87-G000087 w Koconiu w Gminie Ślemień w km 0+000-0+100 Józefiak Tomasz 2018-06-27
526 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: "Budowa pompowni wody przy Zespole Szkół w Ślemieniu". Józefiak Tomasz 2018-06-22
525 Gmina Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego , którego przedmiotem jest Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Józefiak Tomasz 2018-06-15
524 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania przetargowego którego przedmiotem jest:"Remont drogi gminnej ul. Równa G92-G000092 w Koconiu w Gminie Ślemień w km 0+000-0+100 oraz Remont drogi gminnej ul. Miła G87-G000087 w Koconiu w Gminie Ślemień w km 0+000 -0+100". Józefiak Tomasz 2018-06-12
523 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest: "Budowa pompowni wody przy Zespole Szkół w Ślemieniu". Józefiak Tomasz 2018-06-07
522 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 29.05.2018 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:” Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów w okresie od 1 lipca 2018 r do 31 grudnia 2019 r Józefiak Tomasz 2018-05-29
520 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest "Zakup i dostawa sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP działających na terenie Gminy Ślemień". Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. Józefiak Tomasz 2018-05-22
521 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów, w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r." Józefiak Tomasz 2018-05-21
519 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest:"Remont umocnień brzegu przy moście w ciągu ul. Stokrotki w Lasie w km 0+055, nr G17-G000017". Józefiak Tomasz 2018-05-11
518 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest "Remont umocnień brzegu przy moście w ciągu ul. Stokrotki w Lasie w km 0+055, nr G17-G000017." Józefiak Tomasz 2018-04-23
517 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA - Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej :V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów dla działania: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych. Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału Ochotniczej straży Pożarnej w Gminie Ślemień poprzez zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego. Józefiak Tomasz 2018-04-19
516 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 30.03.2018 r. w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Dostawa samochodu ratowniczo – gaśniczego typu średniego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów dla działania 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych. Józefiak Tomasz 2018-03-30
515 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu. Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału Ochotniczej straży Pożarnej w Gminie Ślemień poprzez zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego.W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej :V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów dla działania: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych. Józefiak Tomasz 2018-03-23
514 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA przetargowego, którego przedmiotem jest " Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - etap 3, zamówienie na roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj" Józefiak Tomasz 2018-02-21
513 INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU POSTĘPOWANIA, którego przedmiotem jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000,00 zł . Józefiak Tomasz 2018-02-21
512 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO którego przedmiotem jest ”Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Gminie Ślemień – etap 3, zamówienie na roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Józefiak Tomasz 2018-02-09
511 Zawiadomienie o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem jest " Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000,00 zł ( słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) Józefiak Tomasz 2018-02-08
510 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu przetargowym na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 800 000,00 zł. Józefiak Tomasz 2018-02-01
508 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania przetargowego którego przedmiotem jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000,00 zł Józefiak Tomasz 2018-01-24
507 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn:" „Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w gminie Ślemień – etap 3. Zamówienie na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.” Józefiak Tomasz 2017-11-30
506 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania przetargowego którego przedmiotem jest " Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Ślemień – etap 3- Zamówienie na roboty budowlane w formule - zaprojektuj i wybuduj" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Józefiak Tomasz 2017-11-15
505 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO którego przedmiotem jest „Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w gminie Ślemień – etap 3. Zamówienie na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.” Józefiak Tomasz 2017-10-19
504 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania on:"Rozbudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - etap 3. zamówienie na roboty budowlane w formule -zaprojektuj i wybuduj, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Józefiak Tomasz 2017-10-19
503 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania przetargowego którego przedmiotem jest"Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Ślemień – etap 3- Zamówienie na roboty budowlane w formule - zaprojektuj i wybuduj" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Józefiak Tomasz 2017-10-04
502 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego na podst. art. 4 pkt. 8 Pzp, którego przedmiotem jest remont umocnień brzegu przy przepuście w ciągu ul. Młyńskiej w Ślemieniu w km 0+040. Józefiak Tomasz 2017-09-19
501 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA przetargowego którego przedmiotem jest : dostawa samochodu ratowniczo -gaśniczego typu średniego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej :V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów dla działania:5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych. Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału Ochotniczej straży Pożarnej w Gminie Ślemień poprzez zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego. Józefiak Tomasz 2017-09-18
500 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest Remont umocnień- przyczółków mostu w ciągu drogi gminnej ul. Słoneczna w Koconiu w Gminie Ślemień od km 0+000 do km 0+030 Józefiak Tomasz 2017-08-22
499 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest "Remont umocnień brzegu przy przepuście w ciągu ul. Młyńskiej w Ślemieniu w km 0+040" Józefiak Tomasz 2017-08-17
496 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest:"Remont umocnień - przyczółków mostu w ciągu drogi gminnej ul. Słoneczna w Koconiu w Gminie Ślemień od km 0+000 do km 0+030, G83-G000083" Józefiak Tomasz 2017-08-16
498 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA - Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadnie pn:” Uruchomienie eUsług – dostawa i zakup licencji wraz z wdrożeniem systemu e-Urząd w Gminie Ślemień, w ramach działania 2.1.- Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach II osi Priorytetowej : Cyfrowe Śląskie, Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Józefiak Tomasz 2017-08-10
497 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA- Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Wykonawcy w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest " Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Ślemieniu" Józefiak Tomasz 2017-08-10
495 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 26.07.2017 r. w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest : Uruchomienie eUsług - dostawa i zakup licencji wraz z wdrożeniem systemu e-Urząd w Gminie Ślemień, w ramach projektu pn. e Urząd w Gminie Ślemień, w ramach działania 2.1. - Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach II osi Priorytetowej : Cyfrowe Śląskie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020. Józefiak Tomasz 2017-07-26
494 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest Remont umocnień- przyczółków mostu w ciągu drogi gminnej ul. Słoneczna w Koconiu w Gminie Ślemień od km 0+000 do km 0+030, G83-G000083. Józefiak Tomasz 2017-07-25
492 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest Uruchomienie eUsług – dostawa i zakup licencji wraz z wdrożeniem systemu e-Urząd w Gminie Ślemieńw ramach projektu pn. e-Urząd w Gminie Ślemień, w ramach działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach II osi Priorytetowej: Cyfrowe Śląskie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Józefiak Tomasz 2017-07-24
493 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu przetargowym którego przedmiotem jest:" Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Ślemieniu" z dnia 24.07.2017 r. Józefiak Tomasz 2017-07-24
491 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest :Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Ślemieniu”. Józefiak Tomasz 2017-07-19
465 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z ZASTOSOWANIEM PRZEPISÓW PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 Józefiak Tomasz 2017-07-17
490 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu złożenia wniosku , w tym: - wniosku aplikacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi i niezbędnymi załącznikami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ,w ramach Osi priorytetowej: 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów;Działania: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa; Poddziałania: 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT Południowy Józefiak Tomasz 2017-07-06
486 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu.Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału Ochotniczej straży Pożarnej w Gminie Ślemień poprzez zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego.W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej :V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów dla działania: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych. Józefiak Tomasz 2017-07-04
489 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów w okresie od dnia 1lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. Józefiak Tomasz 2017-06-14
488 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU- Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu postępowania przetargowego na" Dostawę i wdrożenie dedykowanego portalu dla klientów Urzędu Gminy Ślemień w ramach projektu pn:"e- Urząd w Gminie Ślemień" Józefiak Tomasz 2017-06-14
487 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 26.05.2016 r.w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:” Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów, w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Józefiak Tomasz 2017-05-26
485 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest :Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów, w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r Józefiak Tomasz 2017-05-22
484 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn: e- Urząd w Gminie Ślemień” w ramach działania 2.1. - Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach II osi Priorytetowej: Cyfrowe Śląskie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020) Józefiak Tomasz 2017-05-15
483 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 28.04.2017 r. w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest : Dostawa i wdrożenie dedykowanego portalu dla klientów Urzędu Gminy Ślemień w ramach projektu pn:"e - Urząd w Gminie Ślemień" w ramach działania 2.1. - Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach II osi Priorytetowej : Cyfrowe Śląskie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Józefiak Tomasz 2017-04-28
482 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest: dostawa i wdrożenie dedykowanego portalu dla klientów Urzędu Gminy Ślemień w ramach projektu pn. e-Urząd w Gminie Ślemień, w ramach działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach II osi Priorytetowej: Cyfrowe Śląskie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Józefiak Tomasz 2017-04-20
481 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 Pzp, którego przedmiotem jest wykonanie ( ułożenie) obrzeży betonowych, na zaprawie cementowej, fundamentach betonowych w ciągu pieszym pomiędzy ul. Za Rzeką a ul. Za wodą w miejscowości Ślemień o długości 540 mb., w ramach zadnia pn:” Wykonanie uliczki turystyczno- rekreacyjnej „ Jasna Górka” ( sołectwo Ślemień) Józefiak Tomasz 2017-04-19
480 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 07.04.2017 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:" Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Ślemień w ramach projektu pn: ”e - Urząd w Gminie Ślemień”, w ramach działania 2.1. - Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach II osi Priorytetowej : Cyfrowe Śląskie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Józefiak Tomasz 2017-04-07
479 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 Pzp, którego przedmiotem jest Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn:” Rozbudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - etap 4 oraz ( w razie konieczności) innych dokumentów o których mowa w Zaproszeniu do składania ofert Józefiak Tomasz 2017-04-07
478 Wójta gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Wykonawcy na „Wykonanie robót budowlano- montażowych w zakresie instalacji sieci komputerowej LAN oraz dedykowanej instalacji w ramach projektu „ e- Urząd w Gminie Ślemień”którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro tj. zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) prowadzonego w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWE ŚLĄSKIE”, Działanie 2.1 „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych”, nabór RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15.Projekt: „e-Urząd w Gminie Ślemień” Numer umowy :UDA-RPSL.02.01.00-24-021G/15-00 Czernek Krzysztof 2017-04-06
475 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest : Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn. e-Urząd w Gminie Ślemień, w ramach działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach II osi Priorytetowej: Cyfrowe Śląskie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Józefiak Tomasz 2017-04-05
477 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania prowadzonego na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej: wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności wraz ze wszystkimi załącznikami dla zadania, obejmującego termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury „JEMIOŁA” i budynku filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, w związku z planowanym naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 , Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej; Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Południowy.” Józefiak Tomasz 2017-04-03
474 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:” Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej : wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności wraz ze wszystkimi załącznikami dla zdania, obejmującego termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury „JEMIOŁA” i budynku filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu Józefiak Tomasz 2017-03-29
476 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu prowadzonym na posta. art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest :"Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Ślemień -etap 4" Józefiak Tomasz 2017-03-29
473 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Opracowania dokumentacji aplikacyjnej : wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności wraz ze wszystkimi załącznikami dla zadania, obejmującego termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury „JEMIOŁA” i budynku filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, w związku z planowanym naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej; Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Południowy. Józefiak Tomasz 2017-03-22
472 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:” Wykonanie robót budowlano - montażowych w zakresie instalacji sieci komputerowej LAN oraz dedykowanej instalacji elektrycznej w ramach projektu e -Urząd w Gminie Ślemień , w ramach działania 2.1. - Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach II osi Priorytetowej : Cyfrowe Śląskie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”. Józefiak Tomasz 2017-03-17
471 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest Opracowanie Karty Informacyjnej do wniosku o wydanie Decyzji Środowiskowej przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - etap 3 ” Józefiak Tomasz 2017-03-16
470 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu postępowania przetargowego pn: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn: e- Urząd w Gminie Ślemień”, w ramach działania 2.1. - Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach II osi Priorytetowej: Cyfrowe Śląskie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020). Józefiak Tomasz 2017-03-15
468 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego na podst. art. 4 pkt. 8 Pzp, którego przedmiotem jest Wykonanie robót budowlano – montażowych w zakresie instalacji sieci komputerowej LAN oraz dedykowanej instalacji elektrycznej w ramach projektu „e-Urząd w Gminie Ślemień,w ramach projektu realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach II osi Priorytetowej: Cyfrowe Śląskie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Józefiak Tomasz 2017-03-14
469 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu prowadzonym na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest opracowanie karty informacyjnej do wniosku o wydanie Decyzji Środowiskowej przedsięwzięcia pn:" Rozbudowa sieci wodociągowo -kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - etap 3". Józefiak Tomasz 2017-03-13
467 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 28.02.2017 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:” Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Ślemień w ramach projektu pn: ”e - Urząd w Gminie Ślemień”, w ramach działania 2.1. - Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach II osi Priorytetowej : Cyfrowe Śląskie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Józefiak Tomasz 2017-02-28
466 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest:Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Ślemień w ramach projektu pn. e- Urząd w Gminie Ślemień, w ramach działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach II osi Priorytetowej: Cyfrowe Śląskie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Józefiak Tomasz 2017-02-23
464 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest Opracowania kompleksowej technicznej termomodernizacji Budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego - Filia w Lasie oraz Opracowania kompleksowej technicznej związanej z termomodernizacją Budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” w Ślemieniu Józefiak Tomasz 2016-12-19
463 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Wykonawcy na zadanie pn:"Świadczeniu usługi przygotowania dokumentacji zamówień publicznych w projekcie pn: ”e- Urząd w Gminie Ślemień, realizowanego ” w ramach osi priorytetowej II. Cyfrowe Śląskie dla działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Józefiak Tomasz 2016-12-07
461 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Oferty w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn:"Remont umocnień brzegu przy moście w ciągu ul. Modrzewiowej w Ślemieniu w km 0+063. G111-G000111 oraz remontu umocnień brzegu przy moście w ciągu ul. Skrajnej w Lasie w km 0+066, G4-G000004” Józefiak Tomasz 2016-11-23
460 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest:"świadczenie usługi przygotowania dokumentacji zamówień publicznych w projekcie pn: „e- Urząd w Gminie Ślemień” realizowanym w ramach osi priorytetowej II. Cyfrowe Śląskie dla działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020." Józefiak Tomasz 2016-11-22
459 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest „Remont umocnień brzegu przy moście w ciągu ul. Modrzewiowej w Ślemieniu w km 0+ 063, G111-G000111 oraz remont umocnień brzegu przy moście w ciągu ul. Skrajnej w Lasie w km 0+ 066, G4-G000004.” Józefiak Tomasz 2016-11-09
458 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego którego przedmiotem jest Remont drogi gminnej ul. Jodłowa w Ślemieniu od km 0+000 do km 0+375, G125-G000125 Józefiak Tomasz 2016-11-09
457 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Wykonawcy na zadanie pn:” pn. „e- Urząd w Gminie Ślemień” realizowanego w ramach osi priorytetowej II. Cyfrowe Śląskie dla działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Józefiak Tomasz 2016-11-07
456 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zdania pn:" Remont drogi gminnej ul. Jodłowa w Ślemieniu od km 0+000 do km 0+375, G125-G000125 Józefiak Tomasz 2016-11-03
453 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem są roboty budowlane, nazwa zadania: Remont drogi gminnej ul. Jodłowa w Ślemieniu od km 0+000 do km 0+375, G125, G000125". Józefiak Tomasz 2016-10-28
455 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Wykonawcy, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 Pzp, którego przedmiotem jest opracowanie Wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami na zadanie pn : ” Wykonanie uliczki turystyczno- rekreacyjnej „Jasna Górka” ( sołectwo Ślemień ).” Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny jest na stronie www.arimr.gov.pl. Józefiak Tomasz 2016-10-25
454 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest świadczenie usługi Nadzoru Inwestorskiego - Inżyniera Projektu tj. świadczenie usługi nadzoru technicznego na czas realizacji projektu ” pn. „e- Urząd w Gminie Ślemień” realizowanego w ramach osi priorytetowej II. Cyfrowe Śląskie dla działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Józefiak Tomasz 2016-10-24
452 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 Pzp, którego przedmiotem jest przygotowanie wniosku wraz z załącznikami na zadanie pn: Wykonanie uliczki turystyczno - rekreacyjnej „Jasna Górka” (sołectwo Ślemień).w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Józefiak Tomasz 2016-10-19
451 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na opracowanie Wniosku o dofinansowanie wraz z wszelkimi niezbędnymi załącznikami formalnymi proponowany tytuł projektu:” Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Ślemień-etap 3”, Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1. Gospodarka wodno - ściekowa, Poddziałanie 5.1.2. Gospodarka wodno - ściekowa RIT. Józefiak Tomasz 2016-10-18
450 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania którego przedmiotem jest przygotowanie Wniosku o dofinansowanie wraz z wszelkimi niezbędnymi załącznikami formalnymi proponowany tytuł projektu:” Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Ślemień-etap 3" projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 5.1.2.Gospodarka wodno-ściekowa RIT Józefiak Tomasz 2016-10-11
449 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadanie polegającego na rozbudowie sieci wodociągowo kanalizacyjnej w Gminie Ślemień. Józefiak Tomasz 2016-09-26
448 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości publicznej informację o ogłoszeniu zamówienia na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, , którego przedmiotem jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oddzielnie dla każdego z dwóch zadań obejmujących rozbudowę sieci wodociągowo kanalizacyjnej w Gminie Ślemień" Józefiak Tomasz 2016-09-02
447 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o zapytaniu ofertowym , art. 4 pkt. 8 Pzp , którego przedmiotem sa usługi geodezyjne. Józefiak Tomasz 2016-08-31
446 Wójt Gminy Ślemień zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia zadania którego przedmiotem jest:„ Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego oddzielnie dla każdego z dwóch zadań obejmujących rozbudowę sieci wodociągowo kanalizacyjnej w Gminie Ślemień”, na potrzeby wykonania robót budowlanych wraz z oceną oddziaływania na środowisko ( w przypadku konieczności) Józefiak Tomasz 2016-08-29
445 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest:" Remont drogi gminnej ul. Madahorska w Koconiu od km 0+000 -0+765, G57-G000057" Józefiak Tomasz 2016-08-23
444 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: ” Remont odwodnienia na odcinku drogi powiatowej nr 1415 S Pewel Mała - Pewel Ślemieńska - Ślemień w m. Ślemień, Gmina Ślemień od km 8+548 ( zjazd do Kościoła na Jasnej Górce ) do km 9+410 ( skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1413 S Gilowice - Ślemień ).” Józefiak Tomasz 2016-08-19
443 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu prowadzonym na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest "Remont odwodnienia na odcinku drogi powiatowej nr 1415S Pewel Mała - Pewel Ślemieńska - Ślemień w m. Ślemień od km 8+548 ( zjazd do Kościoła na Jasnej Górce ) do km 9+410 ( skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1413S Gilowice - Ślemień" Józefiak Tomasz 2016-08-10
442 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej ul. Madahorska w Koconiu od km 0+000-0+765, G57-G000057. Józefiak Tomasz 2016-07-22
441 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Wykonawcy na zadanie pn:" opracowanie dokumentacji technicznej i analizy finansowej dla projektu : ”Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Ślemień poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów , Działania 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Józefiak Tomasz 2016-05-20
440 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o ogłoszeniu zamówienia na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji dotyczącej projektu pn:”Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Ślemień poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego” Józefiak Tomasz 2016-05-18
439 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Wykonawcy na zadanie pn:" Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku." Józefiak Tomasz 2016-04-22
438 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Józefiak Tomasz 2016-04-04
437 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: publikacja w prasie lokalnej ogłoszenia informacyjno- promocyjnego dotyczącego udziału dofinansowania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn:" Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Ślemień" realizowanego przez Gminę Ślemień w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów uzyteczności publicznej , priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-153/13-00. Józefiak Tomasz 2015-10-29
436 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o ogłoszeniu zapytania ofertowego / zaproszenie do składania ofert/ na usługę publikacji w prasie lokalnej ogłoszenia informacyjno - promocyjnego, dotyczącego udziału dofinansowania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w stworzeniu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ślemień. Józefiak Tomasz 2015-10-21
435 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest wykonanie usługi - szkolenia w ramach projektu„ Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Ślemień” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej , priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013. Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-153/13-00. Józefiak Tomasz 2015-09-29
434 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o zaproszeniu cenowym którego przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu „ Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Ślemień” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej , priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013. Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-153/13-00. jest Józefiak Tomasz 2015-09-15
433 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu zamówienia dodatkowego obejmującego wzmocnienie fundamentu istniejącego muru oporowego ( betonowego ) zlokalizowanego od strony dolnej wody, w ramach zadania pn:" Remont mostu w ciągu ulicy Osiedlowej w Ślemieniu w km 0+565. Józefiak Tomasz 2015-07-06
432 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Józefiak Tomasz 2015-07-03
431 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Józefiak Tomasz 2015-06-29
430 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Wykonawcy na zadanie pn: Odbiór , transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów w okresie od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku. Józefiak Tomasz 2015-06-15
429 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:" Remont mostu w ciągu ulicy Osiedlowej w Ślemieniu ( km 0+656) Józefiak Tomasz 2015-06-08
428 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest : Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów, w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Józefiak Tomasz 2015-05-29
427 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na Remont mostu w ciągu ulicy Osiedlowej w Ślemieniu w km 0+565. Józefiak Tomasz 2015-05-19
426 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Wykonawcy w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest:" Nadbudowa i przebudowa budynku sali gimnastycznej wraz ze zmianą konstrukcji dachu i ociepleniem ścian przy Zespole Szkół w Ślemieniu". Józefiak Tomasz 2014-07-03
425 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest Nadbudowa i przebudowa budynku sali gimnastycznej wraz ze zmianą konstrukcji dachu i ociepleniem ścian przy Zespole Szkół w Ślemieniu Józefiak Tomasz 2014-06-12
424 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Wykonawcy na wykonanie usługi pn:" Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów, w okresie od 1 lipca 2014 r do 30 czerwca 2015 roku". Józefiak Tomasz 2014-06-03
423 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów, w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r Józefiak Tomasz 2014-05-22
422 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na "Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Ślemieniu" Józefiak Tomasz 2014-05-09
421 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest :" Remont drogi gminnej ul. Osiedlowa w Ślemieniu w ramach usuwania skutków powodzi z 2010 roku. Józefiak Tomasz 2014-05-05
419 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Ślemieniu Józefiak Tomasz 2014-04-24
420 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Wykonawcy na Wykonanie usługi transportu w celu przewozu 40 osób autokarem z klimatyzacja na imprezę kulturalną w ramach trwałości projektu „Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przesz przeszłość do przyszłości w dniu 1 maja 2014r - na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp- rozpoznanie cenowe. Józefiak Tomasz 2014-04-18
418 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu prowadzonym na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest usługa transportu w celu przewozu ok. 40 osób autokarem na trasie Ślemień - Streczno- Ślemień w dniu 1 maja 2014 r. Józefiak Tomasz 2014-04-10
417 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na Remont drogi gminnej ul. Osiedlowa w Ślemieniu w ramach usuwania skutków powodzi z 2010 roku. Józefiak Tomasz 2014-04-08
416 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp., którego przedmiotem jest Wykonanie podziału geodezyjnego na ul. Zacisze w Koconiu. Józefiak Tomasz 2013-12-17
415 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację wynikach postępowania przetargowego na " Udzielenie i obsługę kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 5 135 205,00 PLN z przeznaczeniem na całkowitą spłatę z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów". Józefiak Tomasz 2013-12-05
414 Wójt Gminy Ślemień podaje do wiadomości publicznej informację o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na zadanie pn: ” Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 490 053,00 PLN ( słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt trzy złote ) z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. „ Wspólnie poznajmy i chrońmy przyrodę” ujętego w wykazie przedsięwzięć”. Podstawa unieważnienia art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Józefiak Tomasz 2013-11-25
409 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest Udzieleniu i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 490 053,00 PLN ( słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt trzy złote) z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. „Wspólnie poznajmy i chrońmy przyrodę” ujętego w wykazie przedsięwzięć . Józefiak Tomasz 2013-11-13
413 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze wykonawcy na zadanie pod nazwą "Wykonanie projektów organizacji ruchu przy drogach, na terenie Gminy Ślemień" prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Józefiak Tomasz 2013-10-24
412 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze wykonawcy na zadanie pn:" Zakup i dostawa pojemników na odpady z tworzywa sztucznego o pojemności 120 litrów w ilości 300 sztuk", na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. Józefiak Tomasz 2013-10-24
411 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wyborze oferty na wykonanie robót o charakterze montażowo- instalacyjnym w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Ślemieniu oraz w Archiwum gminnym, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. Józefiak Tomasz 2013-10-21
410 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na Udzielenie i obsługę kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 5 135 205,00 PLN ( słownie: pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięć złotych) z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów Józefiak Tomasz 2013-10-16
408 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty, której przedmiotem jest wykonanie przyłącza ok. 15 mb. od obiektu pompowni do skrzynki przyłączeniowej w rejonie ul. Widokowej w Ślemieniu, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Józefiak Tomasz 2013-09-24
407 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty w postępowaniu którego przedmiotem jest wybór usługodawcy nagłośnienia wraz z jego obsługą podczas Dwudniowej Imprezy Kulturalnej połączonej ze zwiedzaniem Parku Etnograficznego, konkurs wiedzy historycznej oraz występy polskich i słowackich zespołów ludowych oraz dzieci i młodzieży, w ramach realizacji projektu: „Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp - rozpoznanie cenowe. Roman Wajdzik 2013-09-04
406 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wyborze oferty w postępowaniu którego przedmiotem jest usługa cateringowa podczas Dwudniowej Imprezy Kulturalnej połączonej ze zwiedzaniem Parku Etnograficznego, konkurs wiedzy historycznej oraz występy polskich i słowackich zespołów ludowych oraz dzieci i młodzieży, w ramach realizacji projektu: „Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości", postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, rozpoznanie cenowe. Roman Wajdzik 2013-09-04
405 Wójt Gminy Ślemien podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu prowadzonym na podstawie art.4 pkt 8 ustawy PZP, którego przedmiotem jest usługa na catering w ramach Dwudniowej imprezy kulturalnej połączonej ze zwiedzaniem Parku Etnograficznego, konkurs wiedzy historycznej oraz występy polskich i słowackich zespołów ludowych oraz dzieci i młodzieży w dniu 7 września 2013 w ramach realizacji projektu "Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości" Katarzyna Karczewska 2013-08-30
404 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze wykonawcy na zadanie którego przedmiotem jest wybór Zespołu Regionalnego na wykonanie koncertu podczas Dwudniowej Imprezie kulturalnej połączonej ze zwiedzaniem Parku Etnograficznego, konkurs wiedzy historycznej oraz występy polskich i słowackich zespołów ludowych oraz dzieci i młodzieży w ramach realizacji projektu: „Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości”prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. Józefiak Tomasz 2013-08-28
403 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest wybór dostawcy artykułów spożywczych i przemysłowych w ramach realizacji Dwudniowej Imprezy kulturalnej połączonej ze zwiedzaniem Parku Etnograficznego, konkurs wiedzy historycznej oraz występy polskich i słowackich zespołów ludowych oraz dzieci i młodzieży w ramach realizacji projektu: „Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości” Józefiak Tomasz 2013-08-28
402 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest usługa polegająca na zabezpieczeniu od strony technicznej tj. nagłośnienia wraz z jego obsługą podczas Dwudniowej Imprezy kulturalnej połączonej ze zwiedzaniem Parku Etnograficznego, konkurs wiedzy historycznej oraz występy polskich i słowackich zespołów ludowych oraz dzieci i młodzieży w dniu 7 września 2013 r. w godzinach od 15.00-24.00 oraz w dniu 8 września 2013 w godzinach od 24.00-1.00 na boisku sportowym LKS „Smrek” w Ślemieniu. Józefiak Tomasz 2013-08-28
401 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o zapytaniu cenowym którego przedmiotem jest zakup i dostawa artykułów spożywczych i przemysłowych na grilla podczas Dwudniowej Imprezy kulturalnej połączonej ze zwiedzaniem Parku Etnograficznego, konkurs wiedzy historycznej oraz występy polskich i słowackich zespołów ludowych oraz dzieci i młodzieży, który odbędzie się w dniu 8 września 2013 r. na terenie Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego w Ślemieniu. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Józefiak Tomasz 2013-08-23
400 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze wykonawcy na zadanie pn:"Budowa systemu Uzdatniania wody" na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Józefiak Tomasz 2013-08-22
399 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pod nazwą :"Dwudniowa Impreza kulturalna połączona ze zwiedzaniem Parku Etnograficznego, konkurs wiedzy historycznej oraz występy polskich i słowackich zespołów ludowych oraz dzieci i młodzieży, która odbędzie się w dniach 7-8 września 2013 r., w ramach realizacji projektu: „Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości”prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Józefiak Tomasz 2013-08-20
398 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu prowadzonym na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. którego przedmiotem jest usługa polegająca na zakwaterowaniu wraz z wyżywieniem dla grupy słowackiej w ramach uczestnictwa w Dwudniowej Imprezie kulturalnej połączonej ze zwiedzaniem Parku Etnograficznego, konkurs wiedzy historycznej oraz występy polskich i słowackich zespołów ludowych oraz dzieci i młodzieży, która odbędzie się w dniu 7-8 września 2013 r. w ramach projektu pn: Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 Józefiak Tomasz 2013-08-13
397 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Wykonawcy w postępowaniu przetargowym na ”Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.” Józefiak Tomasz 2013-08-02
394 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności zamawiającego. Józefiak Tomasz 2013-07-26
396 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze wykonawcy w postępowaniu prowadzonym na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Sprzedaż i dostawę korytek betonowych do odwodnienia części ul. Za Wodą w Ślemieniu obejmująca . korytka betonowe - 260 szt. Józefiak Tomasz 2013-07-23
395 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na Zakup i dostawę książeczek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. Józefiak Tomasz 2013-07-22
393 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na Sprzedaż i dostawę materiałów do odwodnienia ul. Łącznej w Koconiu obejmującej . korytka betonowe na podst. art. 4 pkt. 8 Pzp. Józefiak Tomasz 2013-07-10
392 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na Dostawę 3 krzeseł biurowych i 1 fotela gabinetowego do Urzędu Gminy w Ślemieniu. Józefiak Tomasz 2013-07-09
162 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Ślemień, Las i Kocoń w sezonie zimowym 2009/2010. Józefiak Tomasz 2013-07-05
391 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę pn:Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.” Józefiak Tomasz 2013-06-28
390 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w ramach art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z § 4 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości do 14 tyś. euro przez Urząd Gminy Ślemień na wynajem autokaru na przewóz dzieci do partnerskiej Gminy Kwilcz (woj. Wielkopolskie) Józefiak Tomasz 2013-06-18
389 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wyborze oferty w postępowaniu którego przedmiotem jest dostawa wraz z wymianą 6 sztuk opon w samochodzie strażackim w OSP w Lasie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku nr 113, poz. 759, z późn. zm.- zwanej dalej ustawą w związku z § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14 tyś. euro przez Urząd Gminy w Ślemieniu Józefiak Tomasz 2013-06-17
388 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów, w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r Józefiak Tomasz 2013-06-11
387 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na Remont elementów architektury ogrodowej na placu zabaw w Ślemieniu wraz z dostawą, na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. Józefiak Tomasz 2013-05-27
386 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp na dostawę i wymianę zbiornika na wodę ( bojlera) w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu. Józefiak Tomasz 2013-05-22
385 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w formie rozpoznania cenowego na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie odbudowy 3 dróg gminnych: 1. ul. Obwodowa w Lasie w km 0+230-0+380, 0+380-0+680, 2. ul. Jasna w Ślemieniu w km 0+000-0+140, 3. ul. Leszczynowa w Ślemieniu w km 0+000-0+164 Józefiak Tomasz 2013-05-20
384 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest ” Remont 3 dróg gminnych w Gminie Ślemień w ramach usuwania skutków powodzi 2010 - 2011 ” Józefiak Tomasz 2013-05-08
383 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty której przedmiotem jest Wykonanie i dostawa gablot zewnętrznych do przystanków autobusowych na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. Józefiak Tomasz 2013-04-26
376 Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę lokalu – Gabinet Stomatologiczny Roman Wajdzik 2013-04-26
377 Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę lokalu - Apteki ogłoszenie 2 Roman Wajdzik 2013-04-26
382 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Wykonawcy w postępowaniu, której przedmiotem jest" Dostawa i wykonanie tablicy informacyjnej wraz z konstrukcją prowadzonym na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, w projekcie pn:"” Poprawa infrastruktury publiczno-turystycznej poprzez budowę parkingu w Ślemieniu.” Józefiak Tomasz 2013-04-24
381 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na Remont 3 dróg gminnych w Gminie Ślemień w ramach usuwania skutków powodzi 2010- 2011, obejmujący: 1. remont drogi gminnej ul. Obwodowa w Lasie w km 0+230-0+380, 0+380-0+680 2. remont drogi gminnej ul. Jasna w Ślemieniu w km 0+000 - 0+140 3. remont drogi gminnej ul. Leszczynowa w Ślemieniu w km 0+000 - 0+164. Józefiak Tomasz 2013-04-18
380 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Wykonawcy na zadanie pn:"Aktualizacja map do celów projektowych wodociągu i ujęć wody w Ślemieniu o powierzchni ok. 16 ha",prowadzonego na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. Józefiak Tomasz 2013-04-12
379 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze wykonawcy na Wykonanie ( namalowanie) pejzażu ( Panorama Ślemienia) na zagruntowanym płótnie techniką olejną, na płótnie o wymiarach 3mx1,5m, w postępowaniu prowadzonym na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. Józefiak Tomasz 2013-04-12
378 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na zadanie pn:"Wykonaniu ( namalowanie) pejzażu ( Panorama Ślemienia) na zagruntowanym płótnie techniką olejną, na płótnie o wymiarach 3mx1,5 m Józefiak Tomasz 2013-04-10
374 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn:„Wykonanie robót budowlanych obejmujących odwiercenie otworu studziennego dla potrzeb wodociągu gminnego" na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. Józefiak Tomasz 2013-03-26
373 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty której przedmiotem jest " Wycena nieruchomości przekazanych przez Gminę Ślemień do nowo powstałej spółki ( Aport), w postępowaniu prowadzonym na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. Józefiak Tomasz 2013-03-21
372 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na Dostawę centrali telefonicznej wraz z telefonem systemowym współpracującym z centralą, na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. Józefiak Tomasz 2013-03-19
371 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę polegająca na " Wykonaniu instalacji odżelaziania studni głębinowej przy Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu". Józefiak Tomasz 2013-03-13
370 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wyborze wykonawcy na wykonanie usługi polegającej na „Opracowaniu uproszczonej dokumentacji projektowej poprzez opracowanie: kosztorysów inwestorskich, dokumentacji projektowych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla dróg gminnych”w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Józefiak Tomasz 2013-02-19
369 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wyborze oferty na usługę szkolenia na „Przeprowadzeniu szkolenia z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych dla kadry kierowniczej oraz kluczowych pracowników w Gminie Ślemień”na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Józefiak Tomasz 2013-02-06
368 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych którego przedmiotem jest"Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, urządzeń biurowych i papieru kserograficznego do Urzędu Gminy w Ślemieniu" Józefiak Tomasz 2013-01-21
367 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Wykonawcy w postępowaniu przetargowym na dostawę paliw płynnych do pojazdów jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2013 r. Józefiak Tomasz 2013-01-11
366 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na dostawę paliw płynnych do pojazdów jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2013 r. Józefiak Tomasz 2013-01-02
365 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o unieważnieniu postępowania przetargowego na ” Budowę sceny, widowni i zaplecza sanitarnego Amfiteatru w Ślemieniu” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013)) Józefiak Tomasz 2012-12-07
364 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej na potrzeby urzędu gminy, oświetlenia ulicznego oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień Józefiak Tomasz 2012-11-27
362 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Gminy, oświetlenia ulicznego oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień. Józefiak Tomasz 2012-11-23
363 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze wykonawcy na zadanie pn:" Poprawa infrastruktury publiczno-turystycznej poprzez budowę parkingu w Ślemieniu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - operacja która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania: "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Józefiak Tomasz 2012-11-20
361 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn:"Odbudowa 2 dróg gminnych w Gminie Ślemień w ramach usuwania skutków powodzi - zad. I" Józefiak Tomasz 2012-11-14
357 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na " Budowę sceny, widowni i zaplecza sanitarnego amfiteatru w Ślemieniu" zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn:" Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości, współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Józefiak Tomasz 2012-11-09
350 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na "Budowę sceny, widowni i zaplecza sanitarnego amfiteatru w Ślemieniu".zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn: Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości, współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013. Józefiak Tomasz 2012-11-09
360 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym którego przedmiotem jest:” Odbudowa 2 dróg gminnych w Gminie Ślemień w ramach usuwania skutków powodzi zad. II - drogi : Podgórze - Do Patery” Józefiak Tomasz 2012-11-08
359 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Wykonawcy na zadanie pn:"przeprowadzenie Treningu edukacyjnego dla uczestników projektu „Edukacja od kuchni” w ilości 20 godzin tj. 2 grupy po 10 uczestników po 10 godzin/grupę. Łącznie 20 uczestników według harmonogramu ustalonego z uczestnikami projektu w ramach realizacji projektu „Edukacja od kuchni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Józefiak Tomasz 2012-11-06
358 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach przetargu na Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.800.000,00 zł ( trzy miliony osiemset tysięcy złotych 00/100) Józefiak Tomasz 2012-10-31
356 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na budowę parkingu dla samochodów osobowych przy Urzędzie Gminy w Ślemieniu wraz z kanalizacja deszczową w związku z realizacją zadania pn:"Poprawa infrastruktury -publiczno turystycznej poprzez budowę parkingu w Ślemieniu". Józefiak Tomasz 2012-10-30
355 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn:” Budowa sceny, widowni i zapleczasanitarnego Amfiteatru w Ślemieniu” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. Józefiak Tomasz 2012-10-25
354 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na Odbudowę 2 dróg gminnych w Gminie Ślemień w ramach usuwania skutków powodzi zad II - drogi: Podgórze - Do Patery. Józefiak Tomasz 2012-10-24
353 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o przetargu nieograniczonym na Odbudowę 2 dróg gminnych w Gminie Ślemień w ramach usuwania skutków powodzi- zad. I. Józefiak Tomasz 2012-10-24
352 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Wykonawcy na dostawę ekogroszku ( retopal) do placówki Ośrodka Zdrowia, budynku Lecznicy i budynku Urzędu Gminy w Ślemieniu na okres grzewczy 2012/2013” Józefiak Tomasz 2012-10-22
348 Wójt Gminy Ślemień podaje do pub;licznej wiadomości informację o przetargu na budowę parkingu dla samochodów osobowych przy Urzędzie Gminy w Ślemieniu wraz z kanalizacją deszczową w związku z realizacja zadania pn:" Poprawa infrastruktury -publiczno turystycznej poprzez budowę parkingu w Ślemieniu". Józefiak Tomasz 2012-10-19
351 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn:” Poprawa infrastruktury publiczno- turystycznej poprzez budowę parkingu w Ślemieniu” Józefiak Tomasz 2012-10-18
349 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o przetargu nieograniczonym na dostawę ekogroszku - retopal do placówki Ośrodka Zdrowia , budynku Lecznicy i budynku Urzędu Gminy w Ślemieniu na okres grzewczy 2012/2013. Józefiak Tomasz 2012-10-11
347 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na zadanie pn: Zakup i dostawa ( montaż) pieca grzewczego do siedziby OSP w Koconiu. Józefiak Tomasz 2012-10-03
346 Wójt Gminy Ślemień informuje od odstąpieniu od zamówienia którego przedmiotem jest wykonanie ulotek w projekcie pn:" Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości ". Józefiak Tomasz 2012-09-21
345 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty w postępowaniu na post. art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. Józefiak Tomasz 2012-09-21
344 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze wykonawcy na dostawę materiałów biurowych w projekcie pn:" Edukacja od kuchni". Józefiak Tomasz 2012-09-21
343 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze wykonawcy na usługę szkoleniową w ramach projektu pn:" Edukacja od kuchni". Józefiak Tomasz 2012-09-21
342 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze wykonawcy na usługę wykonania materiałów promocyjnych - ulotek na potrzeby projektu pn:" Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości" Józefiak Tomasz 2012-09-19
341 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp na dostawę materiałów promocyjnych - ulotki w ramach realizowanego projektu pn: " Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości" Józefiak Tomasz 2012-09-18
340 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3,800.000,00 zł ( trzy miliony osiemset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem: - w roku 2012 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2012 wynikającego z realizowanych zadań inwestycyjnych w kwocie 2 604 152,00 zł, oraz kwotę 95 848,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; - w roku 2013 w kwocie 1.100.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego p.n.” Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości” Józefiak Tomasz 2012-09-17
339 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na usługę transportu na trasie Ślemień - Streczno w ramach projektu pn:" Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości" Józefiak Tomasz 2012-09-10
338 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Wykonawcy na usługę cateringu na Dożynkach Gminnych w Ślemieniu, w ramach realizacji projektu: „Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości”Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 Józefiak Tomasz 2012-08-21
337 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości publicznej informację o wyborze Wykonawcy na usługę nagłośnienia wraz z obsługa w trakcie imprezy plenerowej - Dożynki Gminne w Ślemieniu w ramach realizacji projektu pn:" Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości" Józefiak Tomasz 2012-08-20
336 Wójt Gminy Ślemień ogłasza zapytanie ofertowe na usługę nagłośnienia imprezy dożynkowej w Ślemieniu w ramach projektu p." Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości". Józefiak Tomasz 2012-08-10
335 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie i dostawę teczek ofertowych Józefiak Tomasz 2012-06-26
334 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby urzędu gminy, oświetlenia ulicznego oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień Józefiak Tomasz 2012-06-22
333 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na Udzielenie Gminie Ślemień kredytu długoterminowego w kwocie 765 558,00 zł ( słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) z przeznaczeniem na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” Józefiak Tomasz 2012-06-19
332 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na Udzielenie Gminie Ślemień kredytu długoterminowego w kwocie 765 558,00 zł słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) z przeznaczeniem na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Józefiak Tomasz 2012-06-15
331 Wójt Gminy Ślemień informuje o dokonaniu wyboru oferty na usługę zakwaterowania słowackiej delegacji na wydarzeniach kulturalnych w lipcu i sierpniu 2012 r., realizowanych w ramach projektu „Promocja dziedzictwa historycznego Państwa Ślemieńskiego” Józefiak Tomasz 2012-06-06
330 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Gminy, oświetlenia ulicznego oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień. Józefiak Tomasz 2012-06-05
329 Wójt Gminy Ślemień informuje o wyborze Wykonawcy na usługę przeprowadzenie usług doradczych z IPD dla uczestników projektu” Nowe kwalifikacje zawodowe” w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywacji zawodowej na obszarach wiejskich. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Józefiak Tomasz 2012-05-08
326 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Gminy , oświetlenia ulicznego oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień. Józefiak Tomasz 2012-04-23
328 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu przetargu na Zakup energii elektrycznej na potrzeby urzędu gminy , oświetlenia ulicznego oraz podległych jednostek organizacyjnych gminy Ślemień Józefiak Tomasz 2012-04-23
327 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na Odbudowę 4 dróg gminnych w Gminie Ślemień w ramach usuwania szkód powodziowych Józefiak Tomasz 2012-04-20
322 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu na odbudowę 4 dróg gminnych w Gminie Ślemień w ramach usuwania szkód powodziowych. Józefiak Tomasz 2012-04-16
325 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Wykonawcy na zorganizowanie i realizację 150- godzinnego kursu -„ Technolog robót wykończeniowych” - 1 grupa 5 osób oraz 80 godzinnego kursu - „Aranżacja wnętrz” - 1 grupa 6 osób w systemie 5 godzinnych spotkań. w projekcie pn” Nowe kwalifikacje zawodowe” Józefiak Tomasz 2012-04-16
324 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze wykonawcy w przetargu nieograniczonym na Odbudowę drogi gminnej ul. Kalinowa w miejscowości Ślemień. Józefiak Tomasz 2012-04-13
323 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze wykonawcy w celu zorganizowania wyżywienia dla uczestników spotkania roboczego w Ślemieniu, wyżywienia dla słowackiej delegacji podczas uroczystości „święta lipy” Józefiak Tomasz 2012-04-10
321 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na odbudowę drogi gminnej ul. Kalinowa w miejscowości Ślemień. Józefiak Tomasz 2012-03-27
320 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Wykonawcy na dostawę materiałów biurowych w związku z realizacją Projektu pn:” Mam zawód – mam pracę” w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywacji zawodowej na obszarach wiejskich. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Józefiak Tomasz 2012-03-26
319 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wyborze Wykonawcy na dostawę materiałów biurowych w związku z realizacją Projektu pn:” Nowe kwalifikacje zawodowe” w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywacji zawodowej na obszarach wiejskich. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Józefiak Tomasz 2012-03-26
318 Wójt Gminy Ślemień informuje o wyborze Wykonawcy na wykonanie usługi transportu autokarowego w celu przewozu grupy uczestników do Streczna(Słowacja- Ślemień w ramach mikroprojektu pn. „Promocja dziedzictwa historycznego Państwa Ślemieńskiego”, Józefiak Tomasz 2012-03-14
317 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości rozstrzygnięcie postępowania w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest wykonanie 9 gablot na stojakach do mikroprojektu pn. „Promocja dziedzictwa historycznego Państwa Ślemieńskiego” Józefiak Tomasz 2012-02-22
316 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Wykonawcy na na opracowanie graficzne, druk, dostawę planu(mapy) ścieżki historyczno- edukacyjnej, opracowanie graficzne, druk, dostawę plakatów oraz opracowanie graficzne, druk, dostawę folderów, opracowanie graficzne, wyprodukowanie i dostawę zestawów promocyjnych do mikroprojektu pn. „Promocja dziedzictwa historycznego Państwa Ślemieńskiego Józefiak Tomasz 2012-01-23
277 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano- wykonawczego Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej wraz z realizacją robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji w miejscowości Ślemień etap I zadanie 1- zaprojektuj i wybuduj Józefiak Tomasz 2011-12-28
278 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na wykonanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano- wykonawczego Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej wraz z realizacją robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji w miejscowości Ślemień etap I zadanie 1- zaprojektuj i wybuduj. ” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet IV - Kultura, Działanie 4.1 Infrastruktura Kultury, oraz dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Józefiak Tomasz 2011-12-28
315 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Wykonawcy na usługę tłumacza, którego zadaniem będzie tłumaczenie tekstów do materiałów promocyjnych, korespondencji, spotkań roboczych w ramach realizacji mikroprojektu „Promocja dziedzictwa historycznego Państwa Ślemieńskiego” Józefiak Tomasz 2011-12-22
314 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na ogłoszenie w prasie o zasięgu lokalnym dwóch artykułów dotyczących promocji mikroprojektu pn. „Promocja dziedzictwa historycznego Państwa Ślemieńskiego” Józefiak Tomasz 2011-12-22
313 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 532 650,00 PLN ( jeden milion pięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Ślemień związanego z realizacją inwestycji ujętych w uchwałach budżetowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Józefiak Tomasz 2011-12-21
312 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na na dostawę aparatu fotograficznego do mikroprojektu pn: „Promocja dziedzictwa historycznego Państwa Ślemieńskiego’’ Józefiak Tomasz 2011-12-20
311 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania na na dostawę materiałów biurowych do mikroprojektu pn: „Promocja dziedzictwa historycznego Państwa Ślemieńskiego’’ Józefiak Tomasz 2011-12-19
310 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Wykonawcy na wykonanie i dostarczenie pieczątki służącej do opisu dokumentów do mikroprojektu: „Promocja dziedzictwa historycznego Państwa Ślemieńskiego”. Józefiak Tomasz 2011-12-19
309 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Wykonawcy na opracowanie graficzne, druk oraz dostawę do biura projektu dwóch banerów służących promocji projektu: „Promocja dziedzictwa historycznego Państwa Ślemieńskiego” Józefiak Tomasz 2011-12-19
308 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu na Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 532 650,00 PLN ( jeden milion pięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Ślemień związanego z realizacją inwestycji ujętych w uchwałach budżetowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Józefiak Tomasz 2011-12-16
307 Podaje się do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na wykonanie remontu budynku Zespołu Szkół w Ślemieniu - dachu i elewacji. Józefiak Tomasz 2011-10-26
306 Podaje się do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na odbudowę drogi gminnej ul. Krótka w Koconiu w ramach usuwania szkód powodziowych. Józefiak Tomasz 2011-10-26
304 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na opracowanie Studium wykonalności dla naboru projektów w ramach Poddziałabnia 3.2.2 Infrastruktura około turystyczna/ podmioty publiczne Józefiak Tomasz 2011-10-11
303 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na dostawę ekogroszku ( retopal)do placówki Ośrodka Zdrowia, budynku Lecznicy i budynku Urzędu Gminy w Ślemieniu na okres grzewczy 2011/2012 Józefiak Tomasz 2011-10-10
302 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu budynku Zespołu Szkół w Ślemieniu - dachu i elewacji. Józefiak Tomasz 2011-10-10
301 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na odbudowę drogi gminnej ul. Krótka w Koconiu w ramach usuwania szkód powodziowych. Józefiak Tomasz 2011-10-04
300 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na odbudowę drogi gminnej ul. Zielona w Koconiu w ramach usuwania szkód powodziowych. Józefiak Tomasz 2011-09-14
299 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu pomieszczeń w Zespole Szkół w Ślemieniu. Józefiak Tomasz 2011-09-06
298 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wyborze oferty na odbudowę dróg gminnych w Gminie Ślemień w ramach usuwania szkód powodziowych Józefiak Tomasz 2011-08-31
297 Wójt Gminy Ślemień informuje o rozstrzygnięciu postępowania w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w celu zaadoptowania sali na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w Zespole Szkół w Ślemieniu. Józefiak Tomasz 2011-08-29
291 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na odbudowę dróg gminnych w Gminie Ślemień w ramach usuwania szkód powodziowych. Józefiak Tomasz 2011-08-29
296 Wójt Gminy Ślemień rozstrzyga postępowania w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Pzp na dostawę nowego wyposażenia ( sprzętu) i pomocy dydaktycznych niezbędnych do zagospodarowania Sali- Zespół w Ślemieniu- Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu- Filia w Lasie. Józefiak Tomasz 2011-08-26
295 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na odbudowę drogi gminnej ul. Zielona w Koconiu w ramach usuwania szkód powodziowych. Józefiak Tomasz 2011-08-26
294 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn: Budowa Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu, realizowanego przez Gminę Ślemień. Józefiak Tomasz 2011-08-24
293 Zawiadomienie o wynikach postępowania - noclegi Józefiak Tomasz 2011-08-23
292 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o przetargu na wykonanie remontu pomieszczeń w Zespole Szkół w Ślemieniu. Józefiak Tomasz 2011-08-22
288 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na dostawę i wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn: Budowa Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu realizowanego przez Gminę Ślemień. Józefiak Tomasz 2011-08-12
290 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o rozstrzygnięciu przetargu na zadanie pn: Remont boiska sportowego przy Zespole Szkół w Ślemieniu wraz z ogrodzeniem oraz remont ujęcia wody na potoku " Kamienny Potok" Józefiak Tomasz 2011-08-10
289 Wójt Gminy Ślemień informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na Odbudowę drogi gminnej - ulica Wąska w Ślemieniu w ramach usuwania szkód powodziowych. Józefiak Tomasz 2011-08-10
285 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na " remont boiska sportowego przy Zespole Szkół w Ślemieniu wraz z ogrodzeniem oraz remont ujęcia wody na potoku Kamienny Potok. Józefiak Tomasz 2011-08-08
287 zawiadomienie o wynikach postępowania - meble biurowe Józefiak Tomasz 2011-08-02
286 zawiadomienie o wynikach postępowania - materiały biurowe Józefiak Tomasz 2011-07-28
284 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn: Budowa Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu realizowanego przez Gminę Ślemień Józefiak Tomasz 2011-07-22
283 Zawiadomienie o wynikach postępowania - środki czystości Józefiak Tomasz 2011-07-22
282 Rozstrzygnięcie postępowania przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych Józefiak Tomasz 2011-07-18
281 Wójt Gminy Ślemień podaje do wiadomości publicznej informację o przetargu nieograniczonym na dostawę i wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn: Budowa Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu realizowanego przez Gminę Ślemień. Józefiak Tomasz 2011-07-14
280 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na odbudowę drogi gminnej ulica Wąska w Ślemieniu w ramach usuwania szkód powodziowych. Józefiak Tomasz 2011-07-07
279 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania w ramach art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Józefiak Tomasz 2011-07-04
276 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Odbudowa 3 mostów gminnych w Gminie Ślemień w ramach usuwania szkód powodziowych. Józefiak Tomasz 2011-04-20
177 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu na " Budowę , modernizację i rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej boiska w Ślemieniu z zagospodarowaniem terenu - budowa budynku szatniwo -gospodarczego w Ślemieniu etap I" Józefiak Tomasz 2011-04-15

[Liczba odsłon: 2659525]

przewiń do góry